Huis voor democratie en rechtsstaat

Kosten en verantwoordelijkheden

Het succes van de Kindergemeenteraad komt de gemeente toe. Maar ProDemos helpt u op weg, met mankracht, voorbereidend lesmateriaal en meer. Ook de scholen dragen een deel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Voor de organisatie van een Kindergemeenteraad rekent ProDemos een vergoeding van € 3.850 exclusief btw. Voor vaste klanten rekenen wij een vergoeding van € 3.500 exclusief btw. Via het btw-compensatiefonds kunnen gemeenten en provincies het btw-bedrag terugkrijgen. Voor een lang programma rekenen we € 350 meerkosten. Dat betekent voor een nieuwe klant € 4.200 en voor een vaste klant € 3.850.

Ondersteuning door ProDemos:

 • ProDemos coördineert het project en begeleidt en faciliteert de voorbereiding van de dag met de gemeente en geeft een docenteninstructie aan de docenten.
 • ProDemos stelt materiaal beschikbaar t.b.v. de voorbereidende werkzaamheden van de gemeente.
 • Op de dag van uitvoering levert ProDemos een dagvoorzitter en begeleiders voor de afgevaardigde groepen van de scholen.
 • ProDemos biedt ter voorbereiding gratis alle klassen aan het spel Democracity te laten spelen in de raadzaal als inhoudelijke voorbereiding. Ieder kind heeft dan minimaal één keer de rol van raadslid vervuld. Hiernaast moet de docent met de school nog een eigen plan ontwikkelen. Hiervoor heeft ProDemos een gratis lesbrief beschikbaar.

Ondersteuning door de gemeente:

 • Het aanstellen van één aanspreekpunt voor ProDemos.
 • Het beschikbaar stellen aan de deelnemende scholen van het voorbereidende spel Democracity.
 • Het ondersteunen van de scholen bij de ontwikkeling van de plannen: wat kan wel en wat kan niet.
 • Het uitnodigen van de raadsleden voor de ontmoeting met de kinderen en het regelen van een voorzitter voor de afsluitende vergadering.
 • Het verzorgen van de catering tijdens een kindergemeenteraad en het beschikbaar stellen van de benodigde werkruimtes.
 • Het uitvoeren en bekostigen van het winnende project.

Ondersteuning door de docent:

 • Deelnemen met de klas aan het spel Democracity in de raadzaal.
 • Vervoer van de kinderen regelen naar Democracity en naar de Kindergemeenteraad.
 • Aan de hand van de gratis lesbrief per school één plan bedenken en ontwikkelen.
 • Bij het ontwikkelen van het plan gebruik maken van de ondersteuning door de gemeente.