Huis voor democratie en rechtsstaat

Voorbereiden en Nabespreken

Hieronder vind je lesmateriaal ter voorbereiding en nabespreking van het bezoek met de klas aan Fort de Bilt. Wil je liever zelf grasduinen in onze database met lesmateriaal? Ga dan hierheen.

Voorbereiding


Quiz: waar/niet waar en feit/mening
Met deze quiz oefenen leerlingen om onderscheid te maken tussen waar en niet waar en tussen feit en mening. Inzicht in dit onderscheid is belangrijk om te kunnen begrijpen wat vooroordelen zijn.
Quiz: waar of niet waar feit of mening (pdf)

Regels maken
Regels zijn overal waar mensen samenleven en samenwerken. Het lijkt misschien alsof regels ervoor zorgen dat je minder vrijheid hebt. Toch is dit niet altijd zo. In deze opdracht gaan leerlingen regels bedenken voor op school.
Regels maken (pdf)

Hoe lossen we dit op?
Wat doe je als je een probleem of ruzie hebt? In het ergste geval moet je naar een rechter. In deze opdracht bedenken leerlingen bij verschillende situaties wat zij zouden doen om het op te lossen.
Hoe lossen we dit op? (pdf)

Nabespreking


Maak je eigen droomland
Een creatieve opdracht waarin leerlingen hun eigen fantasie-eiland maken. Ze bedenken hun grenzen, rivieren, steden etc. Daarnaast denken zij na over de rechten en plichten van de inwoners. Maar ook over de cultuur. Aan het einde ontwerpen zij hun eigen vlag.
Maak je eigen droomland (pdf)

Zoekplaat grondrechten
Nederland heeft een Grondwet. In de Grondwet staat hoe Nederland bestuurd wordt. Maar er staan ook grondrechten in: rechten voor iedere Nederlandse burger. Bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting of vrijheid van Godsdienst. In deze werkvorm ontdekken leerlingen aan de hand van een zoekplaat een aantal van deze grondrechten.
Grondrechten + zoekplaat (pdf)

Aan de slag met dictatuur
Aan de hand van twee korte verhaaltjes leren de leerlingen de kenmerken van een democratie en een dictatuur kennen.
Aan de slag met dictatuur (pdf)

Meningen over vluchtelingen
In deze werkvorm koppelen leerlingen in een zoekplaat politieke partijen aan het bijbehorende standpunt over vluchtelingen. Vervolgens kun je aandacht besteden aan hun eigen opvattingen door middel van een aantal stellingen in de werkvorm ‘stemmen met je voeten’.
Meningen van vluchtelingen (pdf)

Groep 8 aan de macht
In het boek ‘Groep 8 aan de macht’ van Jacques Vriens laat Meester Mario zijn groep 8 een eigen klassenregering vormen. ProDemos heeft een Kinderkrant ontwikkeld die aansluit bij het boek van Jacques Vriens. Met behulp van deze downloadbare Kinderkrant kan in de les op een leuke manier de politiek worden behandeld.
kinderkrant-groep-8-aan-de-macht (pdf)

 

–> Terug naar de hoofdpagina: Met de klas naar Fort de Bilt