Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos gaat weer open – educatief aanbod in Coronavirus

Begeleider Maria in de Tweede Kamer met leerlingen tijdens een educatief programma van ProDemos

– bijgewerkt maandag 6 juli –

Twee weken geleden maakte het kabinet bekend dat leerlingen in het voortgezet onderwijs komend schooljaar weer ‘gewoon’ naar school kunnen en ook daarbuiten onderling geen anderhalve meter afstand hoeven te bewaren. Goed nieuws voor jongeren en voor scholen.

Het goede nieuws geldt ook voor ProDemos, want in september kunnen wij ook in Den Haag weer leerlingen verwelkomen. Ook de Tweede Kamer heeft de wens uitgesproken om daar waar mogelijk weer klassen te ontvangen. In de komende weken hopen we meer duidelijkheid te kunnen krijgen om welke dagen, tijdslots en aantallen het gaat. Het is dus de bedoeling dat we met (een deel van) onze groepen naar de Tweede Kamer gaan. 

Maar de kans is aanwezig dat wij niet met al onze groepen een bezoek kunnen brengen aan de Tweede Kamer. Voor deze groepen werken we nu aan een volwaardig alternatief voor onze reguliere programma’s, maar dan zonder het bezoek aan de Tweede Kamer. Om zoveel mogelijk klassen te kunnen ontvangen, worden bovendien daar waar nodig de dagprogramma’s omgezet naar een halve dag. 

Ook de programma’s op de gemeentehuizen, provinciehuizen en rechtbanken worden vanaf komend schooljaar ook daar waar mogelijk hervat. 

Lesaanbod in Coronatijd

Voor scholen die niet naar Den Haag willen of kunnen komen, stelt ProDemos de komende maanden het alternatieve aanbod van online gastlessen en gastlessen in de klas duurzaam open. Ons volledige aanbod in coronatijd vind je hier. Dit aanbod wordt deze zomer bovendien nog doorontwikkeld met extra programma’s. 

Contact met scholen

ProDemos probeert voor de zomer zoveel mogelijk de scholen die in augustus en september een programma hebben geboekt naar Politiek Den Haag persoonlijk hierover te informeren. De scholen die na september een educatief programma hebben geboekt, benaderen we na de zomervakantie.

Uiteraard kunnen overheidsmaatregelen komend schooljaar op ieder moment weer tot wijzigingen leiden. Wij zullen ten alle tijden proberen jullie zo snel en volledig mogelijk te informeren, maar wijzigingen kunnen dus tot op het laatste moment plaatsvinden. Wij hopen dat jullie daar begrip voor hebben.

Annuleren

Voor boekingen in het komend schooljaar geldt wel weer de reguliere annuleringsregeling. Boekingen kunnen tot zes weken voor het bezoek kosteloos worden geannuleerd. Daarna worden er conform de algemene voorwaarden annuleringskosten in rekening gebracht en komen scholen in het voortgezet onderwijs niet in aanmerking voor de reiskostenregeling.

Indien ProDemos het programma vanwege een nieuwe sluiting moet annuleren, worden er uiteraard geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Extra mededeling i.v.m. coronavirus

Verder lezen over onze coronamaatregelen met betrekking tot onze educatieve programma’s? Kijk dan hier (link naar: https://prodemos.nl/coronamaatregelen-onderwijsprogrammas).

Veel gestelde vragen m.b.t. de tijdelijke sluiting van Politiek Den Haag voor Scholen

Ik heb geen bericht ontvangen. Gaat het educatieve programma van mijn school door?

Heb je een educatief programma geboekt naar Politiek Den Haag en vind de uitvoering plaats vóór de zomervakantie, dan gaat het programma niet door. Wij hebben de school nog niet kunnen bereiken of geen (correcte) contactgegevens.

Heb je de zomervakantie een educatief programma geboekt op een gemeentehuis, bij provincie of rechtbank? Ook dan gaat het programma niet door. Ook in dat geval hebben we de school nog niet kunnen bereiken of geen correcte contactgegevens.

Heb je een gastles geboekt voor in de klas in de periode van 1 juni tot de zomervakantie? Deze gastlessen kunnen wel doorgaan. Je wordt hierover persoonlijk benaderd door ProDemos.

Heb je vragen over je boeking, neem bij voorkeur per e-mail contact op met info@prodemos.nl.

Telefonisch is ProDemos bereikbaar op 070 -7570 200.

Mijn programma is geannuleerd. Wanneer en hoe kan ik een nieuwe programma boeken?

ProDemos heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om een deel van onze educatieve programma’s online aan te kunnen bieden. Zo biedt ProDemos sinds deze week het programma Politiek Online aan voor alle lesniveaus in het voortgezet onderwijs en het mbo. Tijdens dit programma gaan scholieren in gesprek met een kamerlid. Ook nieuw zijn de online programma’s Grondrechten en Belastingbazen voor vmbo, havo, vwo en mbo.

Tegelijkertijd biedt de geleidelijke versoepeling van de maatregelen weer mogelijkheden om gastlessen op school aan te bieden en uiteraard biedt ProDemos een breed palet aan werkvormen en lesmateriaal aan via onze website. Ons volledige aanbod in coronatijd vind je hier.


Politiek Den Haag voor Scholen
ProDemos kan vanaf het nieuwe schooljaar weer scholen ontvangen in Den Haag. We adviseren scholen een nieuw programma te boeken voor komend schooljaar. Er wordt een alternatief programma ontwikkelt voor groepen die niet met ons een bezoek kunnen brengen aan de Tweede Kamer.

Educatieve programma’s op locatie in Nederland
Heb je een educatief programma geboekt in de klas, op een gemeentehuis, provinciehuis, rechtbank of Fort de Bilt? ProDemos neemt persoonlijk contact op met de school zodra er nieuwe data beschikbaar zijn waarop het gekozen programma alsnog kan plaatsvinden.

Ik heb een educatief programma in juni of juli geboekt. Gaat dat programma door?

De educatieve programma’s in Den Haag, bij gemeenten, provincies of rechtbanken die tot de zomervakantie zijn ingepland, worden geannuleerd. Het is helaas nog niet mogelijk deze educatieve programma’s te hervatten, omdat excursies worden ontraden en onze partnerorganisaties grotendeels nog niet open zijn voor publiek. De scholen die een programma hebben geboekt, worden hierover geïnformeerd.

Vanaf juni kunnen onze gastlessen op school wel weer hervat worden. Uiteraard houden we rekening met de RIVM-richtlijnen. Scholen die een gastles hebben geboekt ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Ik heb reiskosten gemaakt. Kan ik die reiskosten declareren?

ProDemos adviseert scholen, die voor de zomervakantie een programma hebben geboekt en het vervoer nog kunnen annuleren, dit zo spoedig mogelijk te doen om kosten en administratie te besparen. Voor scholen in het voorgezet onderwijs, die een programma hebben geboekt naar ‘Politiek Den Haag, geldt dat zij -indien er reiskosten in rekening worden gebracht – gebruik kunnen maken van de reiskostenregeling van ProDemos. Helaas is deze regeling enkel beschikbaar voor scholen in het voorgezet onderwijs voor hun bezoek aan de Tweede Kamer.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 gaat de reguliere annuleringsregeling weer in. Daarmee vervalt ook de tegemoetkoming in de reiskosten voor scholen die korter dan zes weken van tevoren hun boeking annuleren.

Ik heb een educatief programma geboekt in het schooljaar 2020/2021. Gaat dat programma door?

Ja, onze programma’s in Politiek Den Haag gaan komend schooljaar weer van start.Wel is het mogelijk dat een bezoek aan de Tweede Kamer niet mogelijk is. ProDemos ontwikkelt daarom een volwaardig alternatief programma.

Ook onze programma’s bij de gemeentehuizen, rechtbanken en provinciehuizen komen weer op gang. Wel zijn er verschillen per gemeente en regio. Mocht dit gevolgen hebben voor het geboekte programma, dan nemen we daar persoonlijk contact over op.

De gastlessen in de klas zijn voor de zomer al gestart en zullen ook komend schooljaar doorgang vinden, evenals onze alternatieve programma’s online. 

Uiteraard kunnen overheidsmaatregelen in het komend schooljaar op ieder moment weer tot wijzigingen leiden. Wij zullen ten alle tijden proberen jullie zo goed en snel mogelijk te informeren, maar wijzigingen kunnen dus tot op het laatste moment plaatsvinden. Wij hopen dat jullie daar begrip voor hebben. 

Ik heb een vraag die hier niet bij staat. Wat moet ik nu doen?
Heb je vragen over je boeking en staat het antwoord niet op deze pagina, neem dan bij voorkeur per e-mail contact op met info@prodemos.nl. Telefonisch is ProDemos tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar op 070 -7570 200.