Huis voor democratie en rechtsstaat

Politiek Den Haag voor lerarenopleidingen

Mededeling in verband met het coronavirus

ProDemos volgt het kabinet en het RIVM in haar maatregelen ten aanzien van haar activiteiten. Voor studenten op het hoger onderwijs geldt vooralsnog dat zij anderhalve meter afstand moeten bewaren. Vanwege de maatregelen ontvangt de Tweede Kamer momenteel geen bezoekers van 18 jaar of ouder. Ook voor ProDemos geldt dat wij in onze programma’s de anderhalve meter afstand niet kunnen waarborgen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van onze programma’s. Daarnaast is ons gebouw ook niet ruim en groot genoeg om deze anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen. Daarom zien wij ons genoodzaakt de Haagse educatieve programma’s voor groepen met volwassen deelnemers tot en met maart 2021 te annuleren. Graag verwijzen we je naar ons overig aanbod voor lerarenopleidingen.

Politiek en Didactiek

Gaan jouw studenten lesgeven op de basisschool of in de vakken maatschappijleer (-kunde en -wetenschappen), burgerschap of geschiedenis? Ook dan kun je met hen bij ProDemos terecht voor een educatief programma. Politiek en Didactiek richt zich zowel op de politieke inhoud, als op de didactische achtergrond van onze werkvormen. Hoe maak je politiek bespreekbaar in de klas? Het programma wordt verzorgd door begeleiders met een educatieve achtergrond.

Politiek en Didactiek is er in twee varianten: kort en lang. Het lange programma duurt 5,5 uur, het korte programma 3 uur.

In het kort:

Tijdens Politiek en Didactiek brengen de studenten sowieso een bezoek aan de Tweede Kamer.  Daarnaast verkent de groep het Binnenhof met het GPS-spel de Binnenhofcheck en ontdekken de studenten hoe ze zelf invloed kunnen hebben op de politiek in ‘Van wens naar wet’. 

Van wens naar wet is een nieuwe werkvorm waarmee al voor het bezoek aan ProDemos in de klas kan worden gestart. De klas ontwerpt zelf een wetsvoorstel om tijdens hun bezoek aan Politiek Den Haag mee aan de slag te gaan. In Den Haag volgen de leerlingen een interactief ‘kruimelpad’ met korte opdrachten rond dit wetsvoorstel. 

Politiek en Didactiek – lang
Tijdens de lange variant is ook het ProDemos Kamerdebat vast onderdeel van het programma. Daarnaast kan de groep rekenen op één van de drie hoogtepunten van Politiek Den Haag: een bezoek aan de Eerste Kamer, de Ridderzaal óf een gesprek met een Tweede Kamerlid. Welk van deze onderdelen aan bod komt wordt op de dag van het bezoek bekend gemaakt.

Politiek en Didactiek – kort
Tijdens de korte variant van Politiek en Didactiek ontdekken de studenten de kernwaarden van de democratische rechtsstaat in het DemocratieLAB of in de Democratie Experience. Ze ervaren dat iedereen basisrechten heeft, dat politiek lastige dilemma’s met zich meebrengt en hoe je om kunt gaan met (ver) uiteenlopende meningen. Welk onderdeel aan bod komt, wordt op de dag zelf bekend gemaakt.

Praktische informatie
  • Politiek Didaktiek – kort – heeft geen pauze en duurt 3 uur.
  • Politiek & Didaktiek – lang – is inclusief pauze en duurt 5,5 uur.
  • Voor een bezoek aan de Tweede Kamer geldt vanaf het schooljaar 2020-2021 een aanmeld- en identificatieplicht.
  • In het dossier ‘Goed voorbereid naar Politiek Den Haag’ vind je praktische informatie over de voorbereiding, het vervoer en de dag zelf.

Coronamelding

Geen fysieke activiteiten t/m 16 mei 2021, en tot de zomer definitief geen Haagse schoolprogramma's. Online programma's zijn wel mogelijk.
Bekijk het actuele aanbod