Huis voor democratie en rechtsstaat

Voor lerarenopleidingen

Voor lerarenopleidingen bieden we vakliteratuur, een gratis educatief programma in Den Haag, gratis workshops op de opleiding en gratis workshops ‘Kamerdebat in de Klas’ in de Tweede Kamer!

Bekijk hieronder ons aanbod:

Politiek Den Haag voor lerarenopleidingen

Politiek en Didactiek Gaan jouw studenten lesgeven op de basisschool of in de vakken maatschappijleer (-kunde en -wetenschappen), burgerschap of geschiedenis? Ook dan kun je met hen bij ProDemos terecht voor een educatief programma. Politiek en Didactiek richt zich zowel op de politieke inhoud, als op de didactische achtergrond van...

Lees meer »

Gratis workshops bij u op de opleiding

Wij komen graag een workshop bij u op de lerarenopleiding geven. “Veel studenten vinden het lastig om een effectieve les te ontwerpen, waarbij ze leerlingen echt aan het denken kunnen zetten. Door de workshop werden ze geïnspireerd en gemotiveerd om verder te denken dan de lesmethode die de stageschool gebruikt....

Lees meer »