Praktische informatie

In principe heeft onze begeleider niet veel nodig. Voor programma’s die in een klaslokaal worden gegeven is doorgaans een goed werkende beamer en laptop/computer met internetaansluiting voldoende. De begeleider van het programma neemt ongeveer een week van tevoren contact op om dit soort zaken door te bespreken. In dit gesprek bespreekt de begeleider ook het niveau van de klas en jouw wensen met je.

Voor sommige programma’s gelden bijzonderheden. Zo kan er bijvoorbeeld een grote centrale ruimte nodig zijn voor een opstelling. Lees hieronder de aanvullende praktische informatie voor Project Burgerschap en de Verkiezingsfestivals.

Project Burgerschap – Speak out loud!

De installatie van Project Burgerschap – Speak out loud! wordt op school geleverd door EDG, uiterlijk op de donderdag voor de week waarin de uitvoeringen plaatsvinden. De school is verantwoordelijk voor het opbouwen van de installatie. De installatie staat op een ruime, centrale plek in de school (bijvoorbeeld de kantine). Na de afgesproken periode wordt de installatie weer opgehaald.

Aan het gebruik van Project Burgerschap – Speak out loud! zijn geen kosten verbonden. Let wel: kwijtgeraakte spullen of beschadigingen kunnen bij de school in rekening worden gebracht.

Verkiezingsfestival

Het Verkiezingsfestival is een dagvullend programma bestaande uit plenaire onderdelen en klassikale onderdelen. Een minimumaantal klassen neemt deel aan dit programma. Om de opbouw van het festival en de uitvoering goed te laten verlopen houdt iemand van ProDemos en/of de NJR nauw contact met jou als boekend docent per mail en telefoon.