Groepsindeling en begeleiding

Onze programma’s zijn berekend op een groepsomvang tussen de 12 en 30 leerlingen. Voor het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs is voorafgaand overleg over de groepsgrootte gewenst en kan na overleg soms een uitzondering op deze minimale groepsgrootte worden gemaakt. Het is niet toegestaan om klassen samen te voegen. Daarnaast verwachten we dat er tijdens het gehele programma minstens één begeleidend docent aanwezig is die de leerlingen kent.