Onverwachte situaties

Is er op de dag zelf een probleem waardoor je denkt dat een geboekt programma onverhoopt niet kan plaatsvinden? Neem dan contact op met onze dagcoördinatie op 070 – 204 22 05. Voor onze begeleiders is het erg lastig om een volwaardig programma uit te voeren bij een latere start van het programma. Houd er daarom rekening mee dat indien de school van de begin- of eindtijd afwijkt, ProDemos zich het recht voorbehoudt dit als een annulering te beschouwen en daarvoor ter compensatie het bedrag zoals vermeld onder het kopje ‘annuleren’ in rekening te brengen. Ook als het programma niet kan plaatsvinden vanwege onvolledige of incorrecte informatie in de aanvraag of door andere omstandigheden verwijtbaar aan de onderwijsinstelling, kan er een bedrag in rekening worden gebracht.

Wanneer de begeleider door overmacht niet in staat is om het onderwijsprogramma of de activiteit te verzorgen, is ProDemos genoodzaakt de uitvoering(en) te annuleren. Onze planning of dagcoördinatie neemt in dit geval zo snel mogelijk contact met je op om samen naar een oplossing te kijken.