Groepsindeling en begeleiding

Onze programma’s zijn berekend op een groepsomvang tussen de 10 en 32 leerlingen. Voor Politiek in Praktijk (voor vso en praktijkonderwijs) geldt een maximum van 20 leerlingen per groep. We verwachten dat er per groep minstens één begeleidend docent aanwezig is die de leerlingen kent. Per groep mogen maximaal twee docenten mee.

In verband met de aanmeld- en legitimatieplicht bij de Tweede Kamer is het noodzakelijk om voorafgaand aan het bezoek al duidelijk groepen samen te stellen en docenten aan groepen toe te wijzen.