Annuleren

Als de groep onverhoopt niet kan komen, horen wij dat graag zo snel mogelijk via planning@prodemos.nl. Let op: telefonisch annuleren is niet mogelijk!

  • Tot 6 weken (30 werkdagen) voor aanvang kan een programma kosteloos geannuleerd worden.
  • Binnen 6 weken (30 werkdagen) voor aanvang worden er kosten in rekening gebracht. De kosten zijn €50,– per uur met een maximum van €300,– per programma.
    Voorbeeld: bij een dagprogramma van 6 uur zijn de kosten € 300,–. Heb je voor 4 klassen gereserveerd, dan zijn de kosten: 4 x € 300,– = € 1200,–

Deze regeling is conform onze algemene voorwaarden.

We hanteren een minimumaantal leerlingen van 10 en een maximum van 32. Wanneer een groep door tegenvallende interesse of om andere redenen kleiner is dan 10 leerlingen, wordt dit als een annulering aangemerkt. (Uitgezonderd vooraf besproken afwijkingen van de groepsgrootte.)

Ook als de school van de begin- of eindtijd afwijkt behoudt ProDemos zich het recht voor dit als een annulering te beschouwen en daarvoor ter compensatie een bedrag in rekening te brengen.