Huis voor democratie en rechtsstaat

Aanpassingen in onze programma’s in Den Haag

Voorlopig zijn er geen fysieke educatieve programma’s mogelijk in Den Haag. Wanneer programma’s wel weer mogelijk zijn, gelden onderstaande maatregelen:

Deelnemersprotocol Den Haag

In ons bezoekersprotocol staan gedragsregels voor leerlingen en begeleiders tijdens het bezoek. Ook staan er aanwijzingen in voor bijvoorbeeld een gezondheidscheck vooraf. Lees het deelnemersprotocol ruim voor je met jouw groep naar Den Haag komt.

Gewijzigde tijden & ingekort programma

Om toch zoveel mogelijk groepen te kunnen ontvangen heeft ProDemos alle Haagse scholierenprogramma’s ingekort tot 3 à 3,5 uur. De starttijden van de programma’s liggen verder uit elkaar om drukte in het trappenhuis te beperken.

Voor de groepen uit het vmbo, havo en vwo is er nu één programma: ‘Politiek Den Haag‘. Dit programma biedt zoveel mogelijk afwisseling en interactie. De programma’s voor het vso en praktijkonderwijs zullen onder de oorspronkelijke naam voortgang vinden.

De tijd en/of naamgeving van het programma kan dus afwijken van het geboekte programma. Controleer in het online groepsdossier de begin- en eindtijd van het programma!

Geen deelnemers van 18 jaar en ouder

De Tweede Kamer ontvangt dit najaar geen of minder bezoekers van 18 jaar en ouder. In het gebouw van ProDemos is onvoldoende ruimte om met volwassen deelnemers de anderhalve meter afstand te bewaren. Daarom kan ProDemos momenteel helaas geen leerlingen van 18 jaar en ouder ontvangen en kan er per groep slechts één begeleidende docent het programma bijwonen.

NB: Voor kleinere groepen van het VSO en het praktijkonderwijs kan hier – na overleg – eventueel van afgeweken worden.

Bezoek Tweede Kamer zeer beperkt

De mogelijkheden om met de klas of groep een bezoek te brengen aan de Tweede Kamer zijn zeer beperkt. Vooralsnog is een bezoek aan de Tweede Kamer daarom eerder uitzondering dan regel.

De alternatieve programma’s bevatten zoveel mogelijk interactieve programmaonderdelen (zoals de Kamerdebatsimulatie of het DemocratieLab) en waar mogelijk een bezoek aan de Eerste Kamer of Ridderzaal. Op die manier kunnen wij de leerlingen toch een afwisselend en leerzaam programma bieden.

Let op: Voor groepen die wel naar de Tweede Kamer gaan, geldt vanaf dit jaar een aanmeld- en identificatieplicht. 

Corona-instructie

De start van onze programma’s verloopt anders dan voorheen: een host ontvangt de groep bij ProDemos en verwijst hen door naar een plek aan de overkant van de straat. Daar houdt de begeleider van de dag eerst een corona-instructie, voordat we het pand van ProDemos betreden.

We verwachten dat  leerlingen en/of begeleiders met klachten niet naar Den Haag  komen en vragen de docent/begeleider te assisteren bij de naleving van de veiligheids- en hygiënemaatregelen. (Zie ook het deelnemersprotocol).

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze wijzigingen vragen over jouw boeking of de mogelijkheid om te boeken of te annuleren, neem dan contact op met het team van Politiek Den Haag voor Scholen: 070-7570200 / planningbinnenhof@prodemos.nl.