Huis voor democratie en rechtsstaat

Deelnemersprotocol Politiek Den Haag voor Scholen

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, geldt voor deelnemers aan onze (fysieke) educatieve programma’s onderstaand deelnemersprotocol. We volgen de algemene richtlijnen en protocollen van het RIVM, de Veiligheidsregio en de VO-raad om de gezondheid van zowel deelnemers als werknemers van ProDemos te beschermen. 

Wij vragen onze deelnemers (docent/begeleiders én hun leerlingen) kennis te nemen van onderstaand deelnemersprotocol alvorens hun bezoek aan ProDemos.

Voor deelname aan onze educatieve programma’s in Den Haag is geen coronatoegangsbewijs nodig.

Wat vragen we van onze deelnemers?

 • Het is niet langer verplicht om 1,5-meter afstand te houden. Wel vragen we klassen om zoveel mogelijk afstand te houden van andere klassen en van onze begeleiders. Oftewel: geef elkaar de ruimte.
 • Het is niet langer verplicht om een mondkapje te dragen, maar het staat deelnemers uiteraard vrij dit wel te doen als ze dat zelf graag willen.
 • Docenten zorgen voor vertrek naar Den Haag voor een gezondheidscontrole onder de deelnemende leerlingen (zie eind van dit document voor de gezondheidscontrole) 
 • Leerlingen houden zich tijdens hun bezoek aan ProDemos aan de basisregels van het RIVM: 
  • Deelnemers desinfecteren hun handen
  • Deelnemers schudden geen handen 
  • Deelnemers hoesten en niezen in de elleboog 

Gezondheidscontrole

Docenten zorgen voor vertrek naar Den Haag voor een gezondheidscontrole onder de deelnemende leerlingen. Zij vragen de leerlingen of zij (of één van hun huisgenoten) last hebben van:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Koorts boven de 38°C
 • Plotseling verlies van reuk of smaak

De docent wordt verzocht leerlingen met klachten niet mee te laten reizen naar ProDemos. Voorafgaand aan het programma zal de begeleider van ProDemos vragen of de gezondheidscontrole is uitgevoerd. Mocht het programma vanwege aanwezigheid van een deelnemer met dergelijke gezondheidsklachten niet door kunnen gaan verwijzen we graag naar de annuleringsvoorwaarden in onze Algemene Voorwaarden.

Wat doet ProDemos?

 • De begeleiders van ProDemos houden zoveel mogelijk afstand van deelnemers.
 • ProDemos zorgt ervoor dat in elke ruimte een pompje met desinfecterende handgel beschikbaar is om te gebruiken voor wie dat wil. 
 • Waar nodig wordt extra geventileerd.

Partnerorganisaties

ProDemos is voor de activiteiten in Den Haag afhankelijk van een aantal partners voor het uitvoeren van haar programma’s. Deze partners, zoals bijvoorbeeld de Parlementaire gebouwen waar de leerlingen een bezoek aan brengen, kunnen protocollen hanteren die afwijken van die van ProDemos. Dit kan betekenen dat er in het programma per locatie een andere werkwijze geldt. Zo hanteert de Tweede Kamer het advies (geen verplichting) om een mondkapje te dragen en afstand te houden in het gebouw.

ProDemos doet haar uiterste best de deelnemers tijdig op te hoogte te brengen van de verschillende werkwijzen. Te allen tijde houden onze begeleiders het protocol aan wat op dat moment voor die locatie geldt.

Melding en monitoring van besmettingen

 • Indien er voorafgaand aan het bezoek sprake is van een uitbraak op de school dan gaan wij ervan uit dat de school een afweging maakt of een bezoek aan ProDemos nog verantwoord is. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met ProDemos.  
 • Als een school een melding binnenkrijgt dat een leerling of begeleider die heeft deelgenomen aan één van de programma’s van ProDemos binnen veertien dagen na het bezoek aan Den Haag positief getest is op Covid-19, verwachten we dat ProDemos hiervan op de hoogte wordt gebracht. Dat kan via het bron- en contactonderzoek van de GGD, of anders door te mailen of bellen naar ProDemos: 070-7570200 / info@prodemos.nlVermeld daarbij dan de dag van het bezoek en de school- en groepsnaam! 
 • Als ProDemos een melding krijgt dat één van de begeleiders of deelnemers positief is getest op Covid-19 binnen 14 dagen na de uitvoering van het programma, dan meldt ProDemos dit bij de GGD, zodat de betreffende scholen hierover via het bron- en contactonderzoek een melding krijgen. Wanneer het niet via de GGD kan, brengen we zelf de school op de hoogte. 

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze wijzigingen vragen, neem dan contact op met het team van Politiek Den Haag voor Scholen: 070-7570200 / planningbinnenhof@prodemos.nl.