Huis voor democratie en rechtsstaat

Deelnemersprotocol Politiek Den Haag voor Scholen

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, geldt voor deelnemers aan onze (fysieke) educatieve programma’s onderstaand deelnemersprotocol. We volgen de algemene richtlijnen en protocollen van het RIVM, Veiligheidsregio en de VO-raad om de gezondheid van zowel deelnemers als werknemers van ProDemos te beschermen. 

Wij vragen onze deelnemers (docent/begeleiders én hun leerlingen) kennis te nemen van onderstaand deelnemersprotocol, inclusief eventuele wijzigingen in het programma, alvorens hun bezoek aan ProDemos: 

Wat vragen we van onze deelnemers?

 • ProDemos ontvangt gedurende de coronacrisis geen leerlingen van 18 jaar en ouder. 
 • Docenten zorgen voor vertrek naar Den Haag voor een gezondheidscontrole onder de deelnemende leerlingen (zie eind van dit document voor de gezondheidscontrole) 
 • Leerlingen houden zich tijdens hun bezoek aan ProDemos aan de basisregels van het RIVM: 
  • Deelnemers wassen hun handen meerdere keren per dag grondig  
  • Deelnemers schudden geen handen 
  • Deelnemers hoesten en niezen in de elleboog 
  • Deelnemers zitten niet aan hun gezicht 
 • De scholieren hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren en kunnen materialen (iPad/telefoon/spelelementen) gebruiken. 
 • Docenten en begeleiders moeten onderling wel 1,5 meter afstand bewaren. 
 • Er moet wel 1,5 meter afstand bewaard worden tussen de deelnemersgroep en docent, en (zoveel mogelijk) tussen deelnemersgroepen onderling. 
 • Tijdens de verplaatsingen door de pand is het voor iedereen verplicht een mondkapje te dragen. In de lokalen kunnen de deelnemers op hun zitplaats het mondkapje afdoen. Wij vragen aan scholen en hun leerlingen een mondkapje zelf mee te nemen. 
 • Om voldoende afstand te kunnen bewaren, mag per deelnemersgroep maar 1 docent het programma volgen  
  NB: Bij kleinere groepen van het VSO en het praktijkonderwijs kan hier eventueel – na overleg! – van worden afgeweken. 
 • ProDemos vraagt de begeleidende docent te assisteren bij de handhaving van de veiligheids- en hygiënemaatregelen door:  
  • Assistentie bij het handen reinigen bij binnenkomst van de locatie(s) en voorafgaand aan interactieve onderdelen 
  • Assistentie bij het toezicht op het bewaren van afstand ten opzichte van andere groepen tijdens het programma 

Wat doet Prodemos?

ProDemos doet het volgende om de veiligheids- en hygiënemaatregelen te kunnen naleven: 

 • De begeleiders van ProDemos houden zich aan de geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen. 
 • ProDemos zorgt voor desinfecterende handgel in of bij de ruimten waar de handen gereinigd moeten worden. 
 • Na gebruik van een lokaal wordt de ruimte twintig minuten (in sommige gevallen 30 minuten) geventileerd. 
 • Gedurende de dag worden contactpunten zoals deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, liften en toiletten verschillende keren extra schoongemaakt. 
 • Dagelijks worden de lokalen en overige ruimtes bij ProDemos intensief schoongemaakt tijdens de eindschoonmaak. Daarbij ligt de nadruk op contactpunten, alsmede de lesmaterialen en ICT-middelen waar begeleiders en docenten in aanraking komen. 
 • Per programmaonderdeel zijn er waar nodig aanvullende maatregelen. 
 • ProDemos communiceert de geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen bij de ingang van het gebouw en in het contact met de school. 
 • ProDemos adviseert risicogroepen extra voorzichtig te zijn en de maatregelen goed op te volgen.  

Deze richtlijnen gelden ook voor de medewerkers van ProDemos.

Gezondheidscontrole

Docenten zorgen voor vertrek naar Den Haag voor een gezondheidscontrole onder de deelnemende leerlingen. Zij vragen de leerlingen of zij (of één van hun huisgenoten) last hebben van:

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Koorts boven de 38°C
 • Plotseling verlies van reuk of smaak

Indien zij deze klachten ervaren, mogen ze niet deelnemen aan het programma bij ProDemos.

Voor de aanvang van het programma vraagt de begeleider bij de docent na of de gezondheidscontrole is gedaan en of de docent of begeleider zelf deze klachten ervaart. Deelnemers met klachten kunnen niet deelnemen aan het educatieve programma in Den Haag.

Melding en monitoring van besmettingen

 • Indien er voorafgaand aan het bezoek sprake is van een uitbraak op de school dan gaan wij ervan uit dat de school een afweging maakt of een bezoek aan ProDemos nog verantwoord is. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met ProDemos.  
 • Als een school een melding binnenkrijgt dat een leerling of begeleider die heeft deelgenomen aan één van de programma’s van ProDemos binnen veertien dagen na het bezoek aan Den Haag positief getest is op Covid-19, verwachten we dat ProDemos hiervan op de hoogte wordt gebracht. Dat kan via het bron- en contactonderzoek van de GGD, of anders door te mailen of bellen naar ProDemos: 070-7570200 / info@prodemos.nlVermeld daarbij dan de dag van het bezoek en de school- en groepsnaam! 
 • Als ProDemos een melding krijgt dat één van de begeleiders of deelnemers positief is getest op Covid-19 binnen 14 dagen na de uitvoering van het programma, dan meldt ProDemos dit bij de GGD, zodat de betreffende scholen hierover via het bron- en contactonderzoek een melding krijgen. Wanneer het niet via de GGD kan, brengen we zelf de school op de hoogte. 

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze wijzigingen vragen, neem dan contact op met het team van Politiek Den Haag voor Scholen: 070-7570200 / planningbinnenhof@prodemos.nl.