Huis voor democratie en rechtsstaat

Stemhulpen: StemWijzer & YoungVoice

Wat is jouw mening over politieke kwesties in de provincie, en metw elke partij deel je de meeste standpunten? Ontdek het met onze stemhulpen: de StemWijzer en YoungVoice.

StemWijzer

De StemWijzer is de oudste, bekendste en betrouwbaarste stemhulp van Nederland. In 30 stellingen worden de belangrijkste thema’s aangestipt die bij de verkiezingen in de provincie een rol spelen. Gebruikers van de StemWijzer reageren hierop en kunnen vervolgens zien met welke politieke partij ze de meeste standpunten gemeen hebben.  

De StemWijzers voor de provincies komen circa half februari online.

YoungVoice

Speciaal voor jongeren is er YoungVoice. Evenals bij de StemWijzer geven de jongeren hun mening over 20 tot 30 stellingen en vergelijken ze deze met de standpunten van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Via korte filmpjes met voor- en tegenargumenten worden de stellingen kort toegelicht.

YoungVoice komt circa eind februari online.