Huis voor democratie en rechtsstaat

Voor het onderwijs: lesmateriaal en activiteiten

ProDemos heeft diverse onderwijsmaterialen en -activiteiten over de verkiezingen:

  • Doeboek  – groep 7 en 8 van de basisschool
  • STEM Magazines – (v)mbo en havo/vwo
  • Poster: ‘Politiek in de Provincie’ – groep 7 en 8 / onderbouw vo
  • Verkiezingsfestivals – mbo

Doeboek en STEM Magazine

Om de Provinciale Statenverkiezingen op een luchtige manier te behandelen in de les, maken we Doeboeken (basisonderwijs) en STEM Magazines (voor (v)mbo en havo/vwo).

  • Het Doeboek zit vol met puzzels, een strip en interessante weetjes en gaat over alle verkiezingen van 2019 tegelijk: Provinciale Staten, Waterschappen en de Europese verkiezingen.
  • De STEM-magazines gaan over de verkiezingen voor de waterschappen en de Provinciale Staten en hebben een apart katern over de Eerste Kamer.
    Eerder maakten we versies voor twee onderwijsniveaus: havo/vwo en (v)mbo: Bekijk STEM Magazine voor havo/vwo voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Poster ‘Politiek in de provincie’

ProDemos heeft een poster laten maken over de plaats die de provincie inneemt in het bestuurlijke stelsel. Op de poster is te zien hoe de Provinciale Staten worden gekozen en dat de Provinciale Staten de Eerste Kamer kiezen. De poster maakt deel uit van een groter geheel: ‘Wie doet wat in de politiek’.

Hang de poster op in uw lokaal!

Scholierenverkiezingen

Hoe zien de Provinciale Staten eruit als jongeren het voor het zeggen hebben? Om hier achter te komen organiseert ProDemos in verkiezingstijd schaduwverkiezingen onder scholieren in het voortgezet onderwijs en mbo. De Scholierenverkiezingen worden altijd nauwgezet door de politiek en de media gevolgd. Ze blijken namelijk een verrassend goede voorspellende waarde te hebben voor de uitslag van de echte verkiezingen.
www.scholierenverkiezingen.nl

Verkiezingsfestivals

Op 20 maart 2019 houdt organiseert ProDemos, samen met de Nationale Jeugdraad (NJR), door het hele land tien verkiezingsfestivals op mbo-scholen. Het doel is om studenten te informeren over de verkiezingen en hen te motiveren te gaan stemmen.

In aanloop naar de verkiezingen en het festival geven we gastlessen op school, zodat deze zogenaamde First Time Voters weten waar de verkiezingen over gaan. Op de verkiezingsdag zelf is het vervolgens groot feest op school. Er zijn muziekoptredens, er zijn verschillende activiteiten waarmee studenten prijzen kunnen winnen en natuurlijk wordt de ProDemos StickerStemWijzer ingezet. Samen met de scholen spannen we ons in om het uitbrengen van de stem op de school zelf mogelijk te maken door het plaatsen van een stembureau.

Er zijn verkiezingsfestivals op scholen in onder meer Doetinchem, Amsterdam, Leeuwarden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Bas Banning.