Huis voor democratie en rechtsstaat

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart 2022 vinden er in heel Nederland weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. ProDemos draagt door middel van verschillende activiteiten bij aan het goed informeren van burgers over de politiek, en helpt hen om te bepalen op wie ze gaan stemmen. Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten van ProDemos rondom de gemeenteraadsverkiezingen.

StemWijzer 

De StemWijzer is een stemhulp die inzicht geeft in welke onderwerpen er spelen bij de verkiezingen en hoe de politieke partijen hierover denken. Op de website kunnen kiezers aan de hand van verschillende standpunten hun antwoorden vergelijken met die van de partijen en zo zien met welke partij de meeste overeenkomst bestaat. Op deze manier stimuleert en helpt de StemWijzer veel mensen om goed geïnformeerd te bepalen op wie ze gaan stemmen. De 55 StemWijzers die we maken voor de gemeenteraadsverkiezingen komen half februari online.

Vacature projectleider StemWijzer

Verkiezingskrant in gewone taal 

Waarom is het belangrijk om te gaan stemmen? Wat doet de gemeenteraad eigenlijk? En hoe kan ik stemmen?
Deze en andere vragen over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 worden beantwoord in ‘de verkiezingskrant in gewone taal’.

Lees meer over de verkiezingskrant

Let op: op de pagina wordt er voor het aankopen van de verkiezingskrant een onderscheid gemaakt tussen gemeentes en andere organisaties. Zorg ervoor dat je de juiste link aanklikt.

Verkiezingswebsite

Op onze verkiezingswebsite vind je alle informatie rondom de verkiezingen. Hoe moet je stemmen? Wat moet je doen als je stempas kwijt bent? En wat is blanco stemmen? Lees het op verkiezingen.stemwijzer.nl  

Investeer in politiek actieve inwoners!

Een van de voorwaarden voor een bloeiende lokale democratie is dat voldoende inwoners (politiek) actief zijn, zodat de politieke partijen mensen kunnen vinden voor op hun kandidatenlijsten.

De gemeente kan hieraan bijdragen, onder andere door cursussen Politiek Actief te organiseren.

Lees meer over de cursus Politiek Actief

Stem jij ook? 

Speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), is er het voorlichtingsprogramma ‘Stem jij ook?’. Op stemjijook.nl vind je informatie over stemmen en verkiezingen. Ook organiseert ProDemos bijeenkomsten in het land. Daarnaast bieden we een toolbox waarmee organisaties en instellingen zelf een bijeenkomst kunnen organiseren.

Lees hier meer over Stem jij ook?

Informatieve video’s

Hoe werkt de gemeenteraad? Waarom is het belangrijk dat ik stem? Hoe kan ik stemmen? Op deze vragen wordt antwoord gegeven in drie informatieve, begrijpelijke video’s.

Bekijk de video’s hier

Gastlessen 

Wat doet de gemeente allemaal? En op welke manier kunnen wij hier invloed op uitoefenen? Deze en andere vragen worden beantwoord in de gastlessen voor het vo en mbo onderwijs van ProDemos. Deze gastlessen worden zowel online als fysiek aangeboden (indien de coronamaatregelen dat toestaan.)

Lees hier meer over de gastlessen

Mbo verkiezingsfestivals 

Samen met de Nationale Jeugdraad (NJR) organiseert ProDemos speciaal voor het mbo Verkiezingsfestivals in aanloop naar verschillende verkiezingen. Het doel is mbo-studenten te informeren over de verkiezingen en hen te motiveren om te gaan stemmen. 

Lees hier meer over het Mbo verkiezingsfestival

Lesmateriaal 

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal, onder andere in de vorm van een interactieve website over de gemeenteraadsverkiezingen. Meer informatie is binnenkort op deze pagina te vinden.

Scholierenverkiezingen

Ieder jaar organiseert ProDemos scholierenverkiezingen. Bij deze schaduwverkiezingen maken leerlingen kennis met de verkiezingen door hun stem uit te brengen.

Lees hier meer over de scholierenverkiezingen