Huis voor democratie en rechtsstaat

First time voters

Arnhem, 20170928, In de Statenzaal van het gemeente huis wordt het Provinciespel gespeeld door een groep MBO leerlingen

Onderzoek heeft aangetoond dat de kans groot is dat mensen op latere leeftijd naar de stembus blijven gaan als ze daarmee beginnen zodra ze kiesgerechtigd zijn. ProDemos adviseert gemeenten daarom om deze groep kiezers actief te benaderen in de campagneperiode.

Wij raden gemeenten daarbij aan om een structurele samenwerking met onderwijsinstellingen op te bouwen. Het overgrote deel van de first time voters volgt namelijk nog onderwijs. Op deze manier kan deze grote en belangrijke doelgroep worden bereikt.

NB: ook veel niet-Nederlanders hebben stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen: Voting rights for non-Dutch nationals

1.Toolbox First Time Voters (voor het mbo)

ProDemos stelt lesvormen, trainingen en ondersteunend materiaal beschikbaar voor activiteiten en lessen in het mbo. Docenten en/of (kandidaat-)raadsleden die een gastles willen verzorgen, kunnen dit materiaal gratis en zelfstandig gebruiken om de gemeenteraadsverkiezingen te behandelen met hun mbo-klassen. Er is materiaal voor verschillende mbo-niveaus en met verschillende lesduur.

Naar de Toolbox First Time Voters

Filmpjes
Onderdeel van de toolbox zijn zes onderhoudende én informatieve animatiefilmpjes, gemaakt door Daphne Cornelisse.  Deze zijn vrij te gebruiken.

De filmpjes gaan over:

2. Gastlessen voor het mbo

U kunt in de periode voor de verkiezingen ook gastlessen organiseren op school. (Kandidaat-)raadsleden kunnen hierbij optreden als gastdocent, of als gast worden uitgenodigd door een docent. In overleg kan ProDemos ook gastdocenten leveren, of een training voor de raadsleden verzorgen.

ProDemos heeft verschillende formats beschikbaar, passend bij de verschillende niveaus op het mbo en een verschillende duur van lessen.

Onderdelen die we in de formats verwerken:

 • Quiz: Wat weet je al over gemeentepolitiek?
 • De macht in de gemeente. Burgemeester, wethouders, gemeenteraad… Hoe zit het ook alweer precies?
 • Wie beslist wat? Waar beslist de lokale politiek over? En waarover beslissen ze provinciaal, landelijk of in Europa?
 • Als ik het voor het zeggen had… Wat zouden de studenten willen veranderen in hun gemeente?
 • Hoe bepaal je waar je op stemt? Een filmpje laat zien dat het belangrijk is dat je studenten zich op verschillende manieren laten informeren.
 • Over de lijn Studenten denken in spelvorm na over hun eigen standpunt over politieke onderwerpen. Als er een gemeentelijke stemwijzer beschikbaar is, wordt deze werkvorm gedaan met  stellingen uit de eigen lokale politiek, zodat studenten ook goed zicht krijgen op standpunten van partijen waar ze hun stem op uit kunnen brengen.
 • Hoe kan ik stemmen? Wat neem je mee naar het stembureau? Kun je zelf kiezen naar welk stembureau je gaat? Wat doe je als je je stempas kwijt bent? Hoe werkt het om iemand te machtigen? Middels een vlot filmpje krijgen studenten antwoord op bovenstaande vragen.
 • Politieke Bingo Spel waarin de opgedane kennis op een luchtige manier wordt getest.
 • Q&A met het raadslid Alles mag gevraagd worden!

Doelgroep: mbo-niveau 1 / 2 / 3 / 4
Duur: 50 – 120 minuten

2. Stemmen op school

Organiseer samen met onderwijsinstellingen activiteiten op de dag van de verkiezingen, inclusief het uitbrengen van je stem. Voorafgaand aan de scholierenverkiezingen kunnen verschillende activiteiten worden georganiseerd,
zoals gastlessen, een simulatiespel in de klas, een Lagerhuisdebat, etc.

3. Verkiezingsavond met jongerenwerkers

Jongeren zijn buiten de onderwijsinstellingen lastig te bereiken. Samenwerking met organisaties en instellingen die wel contact hebben met deze doelgroep ligt dan voor de hand. ProDemos biedt vanaf december 2017 een format en ondersteunend materiaal voor een serieuze maar ook leuke verkiezingsbijeenkomst. Een bijeenkomst kent de volgende onderdelen:

 • Quiz
 • Interview met kandidaten
 • Over de lijn
 • Welke boodschap heb jij voor de gemeente?

4. Onderzoek naar First Time Voters

Daphne Cornelisse heeft in opdracht van ProDemos onderzoek verricht naar First Time Voters. Het onderzoek richt zich op de motivatie van de groep 18- tot 25-jarigen om te gaan stemmen: wat moeten we doen om hen ertoe te bewegen om op 21 maart naar de stembus te gaan?

Op basis van dit onderzoek heeft Daphne 6 animatiefilmpjes gemaakt. Deze zijn te vinden op ons YouTubekanaal en zijn vrij te gebruiken. De filmpjes gaan over: