Huis voor democratie en rechtsstaat

Speciaal voor

Voor scholen

ProDemos heeft een uitgebreid aanbod lesmateriaal en programma’s op en rond het Binnenhof voor docenten en leerlingen van alle onderwijstypes.

Lees meer »

Voor gemeenten

ProDemos ondersteunt gemeenten graag bij het betrekken van hun inwoners, met advies en projecten op het gebied van burgerparticipatie en workshops voor raadsleden en ambtenaren die zich met dit onderwerp bezighouden.

Lees meer »

Voor provincies

ProDemos werkt samen met provincies aan het betrekken van hun inwoners, bijvoorbeeld door klassenbezoeken op het Provinciehuis, een Onderwijskrant over de provincie of workshops voor Statenleden.

Lees meer »

Voor waterschappen

ProDemos ondersteunt de waterschappen graag bij het betrekken van burgers, onder andere door publieksinformatie te bieden over het bestuur van de waterschappen.

Lees meer

Voor gerechtelijke instellingen

ProDemos ondersteunt gerechtelijke instellingen bij hun publieksvoorlichting door het delen van expertise en het organiseren van publieksprogramma’s.

Lees meer »

Voor groepen

Wilt u met een groep het Binnenhof bezoeken? Of werkt u bij een maatschappelijke organisatie en wilt u dat wij een informatiebijeenkomst komen geven? Dan bent u bij ProDemos aan het juiste adres!

Lees meer »

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte via onze social media of schrijf u in voor één van onze nieuwsbrieven.

Social media buttons

Lees meer »