Huis voor democratie en rechtsstaat

Nieuwsbrief Op Locatie

ProDemos heeft een nieuwe nieuwsbrief. Deze is bedoeld voor medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van gemeenten en provincies. We delen hierin informatie over activiteiten van ProDemos. Wij hopen dat de besproken projecten u ideeën geven voor mogelijke samenwerking en/of inspiratie bieden om zelf activiteiten te organiseren. Deze nieuwsbrief komt vier keer per jaar uit.

Eerdere edities van de nieuwsbrief vindt u hier

U kunt u hier aanmelden (kies ‘Nieuwsbrief Op Locatie’).