Huis voor democratie en rechtsstaat

Gastles in de provincie Overijssel

Samen met de provincie Overijssel organiseert ProDemos gastlessen op scholen in de hele provincie. Veel leerlingen weten niet goed wat het verschil is tussen wat de provincie doet en wat onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt. In de gastles wordt dit onderscheid duidelijk.

Wat doet de Commissaris van de Koning, wat is eigenlijk een gedeputeerde of raadslid en hoe werkt het precies in de Tweede Kamer? Wat merken leerlingen in het dagelijkse leven van de overheid? En hoe kunnen ze daar invloed op uitoefenen? Tijdens een gastles vertelt een politicus wat zijn werk en de democratie inhouden. Naast kennisoverdracht is de interactie tussen de leerlingen en de gastdocent(en) een belangrijk onderdeel van de les.

Doelgroep

De gastlessen zijn geschikt voor de bovenbouwklassen van havo en vwo en het eerste en tweede jaar van het mbo.

Inhoud

Een gastles is een verdieping van de bestaande lessen over politiek en een perfecte aanvulling op het lesprogramma. Geen suffe lezing, maar een gesprek tussen de leerlingen en een politicus. In de provincie Overijssel wordt een gastles door een raadslid en een statenlid samen verzorgd. Uit de nul- en nameting blijkt dat deze opzet goed werkt. Door beide politici voor de klas te zetten wordt het onderscheid tussen gemeente en provincie fysiek duidelijk.

Een moderator van ProDemos zorgt ervoor dat de les goed verloopt en neemt voor aanvang van de les het lesmateriaal met de politici door. De provincie Overijssel heeft hier geen omkijken naar. De provincie is daarentegen wel verantwoordelijk voor de werving van politici.

Een gastles duurt gemiddeld 45 minuten, waarbij een effectieve lestijd – de tijd waarin jongeren daadwerkelijk informatie opnemen, wordt gehanteerd van 25 minuten. De moderator van ProDemos stuurt op voldoende interactie om de aandacht te behouden.

Overijssel doet mee!

De gastlessen maken onderdeel uit van het programma Overijssel doet mee!. Met dit programma wil de provincie jong en oud bij de democratie betrekken.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Jelmer van der Zee. Bekijk hier het filmpje over gastcollege en Statenspel.

Reserveren voor dit speciale programma kan via ons online planningssysteem.