Huis voor democratie en rechtsstaat

Inspiratiebijeenkomst mbo-docenten Gelderland

Jongen gebaart tijdens het Provinciespel terwijl hij in een microfoon spreekt. Hij draagt een blauw t-shirt en een zwarte pet achterstevoren.

Bent u mbo-docent Burgerschap in Gelderland? Kom dan op 27 september naar de inspiratiebijeenkomst in het Provinciehuis in Arnhem.

Vrijdag 27 september 2019, van 12:00 – 16:30 uur in Arnhem
De toegang is gratis. U kunt zich online aanmelden via ons reserveringssysteem.

De Provincie Gelderland organiseert samen met ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat een bijeenkomst voor docenten burgerschap in Gelderland. U bent van harte uitgenodigd om kennis te maken met de mogelijkheden die de provincie en ProDemos bieden om jongeren te betrekken bij de provinciale en lokale democratie. Laat u inspireren door interessante sprekers, denk mee en ontmoet collega’s!

Programma

12.00 uur:  Inloop met lunch

12.30 uur:  Start programma – Welkomstwoord door Gedeputeerde Peter van ‘t Hoog.

Afgelopen juni is Peter van ’t Hoog geïnstalleerd als gedeputeerde. Hiervoor was hij acht jaar lang Statenlid. Samen met zijn collega’s vormt hij het College van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland. Peter van ‘t Hoog heet u van harte welkom en zal u een spoedcursus provinciale politiek geven.

13.00 uur:  Start workshoprondes (2 rondes)

 • Provinciespel 
 • Democratiespel
 • Gelderland Experience
 • Expertmeeting democratie-onderwijs

15.00 uur:  Lezing door Stijn Sieckelinck

Dr. Stijn Sieckelinck (1980, Duffel) is als onderzoeker en docent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en publiceert over radicalisering, burgerschapsvorming en nieuwe vormen van pedagogisch gezag.

Globalisering maakt dat een gewapend conflict waar ook ter wereld op school wordt opgepikt. Gezien de geopolitieke wankele staat van de wereld verwachten we de komende jaren met name vanuit jihadistische en extreemrechtse hoek rekrutering van jongeren. Daartegen kunnen scholen nu al iets beginnen, namelijk jongeren aanmoedigen in het ontwikkelen van idealen en acties voor een betere wereld in een democratische traditie. Zelf leren ronselen biedt een duurzaam perspectief en een waardevolle aanvulling op de beperkte instrumenten van signalering en deradicalisering. Daarin moeten we bereid zijn om te leren van de extremisten.

16.00 uur:  Afsluiting en borrel

Workshops

Deelnemers kiezen uit de volgende thematische sessies:

 • Democratiespel – raadzaal stadhuis van Arnhem
  In het Democractiespel spelen studenten in een rollenspel een raadsvergadering na. In de casus is ook een rol voor de provincie ingeruimd. Zo leren zij op welke manier de gemeente en de provincie met elkaar te maken kunnen krijgen. Het democratiespel wordt altijd gespeeld in de raadzaal. Tijdens deze workshop laten we zien hoe het spel werkt in de raadzaal van Arnhem.
 • Provinciespel – Statenzaal Provinciehuis
  Tijdens het Provinciespel vormen de leerlingen politieke partijen. Vervolgens gaan ze de provincie inrichten door spelblokken te plaatsen op het Provinciespelkleed. Studenten ervaren dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving.  De workshop vindt plaats in de Statenzaal waar het Provinciespel altijd gespeeld wordt
 • De Gelderland Experience
  De Gelderland Experience is een vrachtwagen die is omgebouwd tot escaperoom. In de escaperoom moeten leerlingen Gelderland van de ondergang redden. Door het spel te spelen, leren scholieren wat de provincie doet.
 • Expertmeeting democratie-onderwijs – Wijsmanzaal Provinciehuis
  Denk mee met ProDemos over de toekomst van onze programma’s. Hoe kan ProDemos ondersteunen bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs? Waar heeft u als docent behoefte aan? ProDemos is benieuwd naar wensen en mogelijkheden voor toekomstige programma’s. Tijdens deze workshop gaan we daarover graag in gesprek.

Praktische informatie & aanmelden

De toegang is gratis. U kunt zich online aanmelden via ons reserveringssysteem.

Datum: Vrijdag 27 september 2019
Tijd:       12:00 – 16:30 uur
Plaats:  Provincie Gelderland, Markt 11, Arnhem

Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Nanette Kistemaker (n.kistemaker@prodemos.nl).