Huis voor democratie en rechtsstaat

Jongerenparticipatie

Jongeren verdienen extra aandacht, jong geleerd is immers oud gedaan. ProDemos heeft ruime ervaring met het betrekken van jongeren bij de provinciale politiek: van onderwijsmateriaal voor in de klas tot een simulatiespel in de Statenzaal.

Op deze pagina leest u meer over onze projecten.

Provinciespel

Het provinciespel is een levensecht spel met echte bedrijventerreinen, snel internet of windmolens dat je speelt in de Statenzaal van de eigen provincie. Doel van het spel is om samen keuzes te maken over de inrichting van de provincie. Voor mbo, vwo en basisonderwijs.

Lees meer »

Samenwerking met Noord-Holland

Onder de titel: Baas van Noord-Holland heeft de provincie een prachtige doelstelling geformuleerd: zoveel mogelijk klassen ontvangen op het provinciehuis met het Provinciespel! En daarnaast zelf de scholen opzoeken met de gastles Belastingbazen. Gastlessen Noord-HollandProvinciespel op het Provinciehuis 1. Gastlessen Belastingbazen Bij deze gastles gaat het om het maken van...

Lees meer »

Samenwerking met Overijssel

Zet in op de jeugd en betrek jongeren bij de provincie! Als het aan ProDemos ligt, heeft iedere provincie een structureel aanbod om jongeren kennis te laten maken met de provincie. De provincie Overijssel heeft een breed aanbod: Overijssel doet mee! Binnen dit programma heeft ProDemos gezamenlijk met de provincie activiteiten...

Lees meer »

Samenwerking met Gelderland

Zoveel mogelijk jongeren kennis laten maken met de provinciale politiek! Dat is het gezamenlijke doel voor de provincie Gelderland en ProDemos voor de komende jaren. Er staan verschillende activiteiten op stapel: Gastlessen Gelderland Provinciespel op het Provinciehuis Democratiespel op het gemeentehuis Het is de bedoeling om vanaf 2019 jaarlijks vijfduizend...

Lees meer »