Huis voor democratie en rechtsstaat

Jongerenparticipatie

Wil je kinderen en jongeren kennis laten maken met het provinciale bestuur? Bekijk een overzicht van onze educatieve programma’s voor jongeren op het Provinciehuis.

Doe het zelf!

In sommige provincies worden gastlessen op school gegeven over de provincie, vaak door iemand die zelf bij de provincie werkt.

  • Gastles belastingbazen door de provincie Noord-Holland (zie daar de informatie onder het tabblad ‘Praktische zaken’)

Een andere vorm van samenwerking kan bijvoorbeeld zijn de ProDemos en de provincie gezamenlijk een inspiratiebijeenkomst organiseren voor mbo-docenten burgerschap uit de hele provincie.


Jongeren verdienen extra aandacht, jong geleerd is immers oud gedaan. ProDemos heeft ruime ervaring met het betrekken van jongeren bij de provinciale politiek: van onderwijsmateriaal voor in de klas tot een simulatiespel in de Statenzaal.