Huis voor democratie en rechtsstaat

Workshop burgerparticipatie

Elke provincie heeft zijn eigen cultuur en visie over de manier waarop burgers betrokken zouden moeten worden bij de publieke zaak. Organiseer samen met ProDemos een Workshop Burgerparticipatie om die visie samen bespreken, concreet maken, en verder te verbeteren.

Burgerparticipatie is een breed begrip dat op verschillende manieren gedefinieerd kan worden. Elke provincie heeft zijn eigen cultuur en visie over de manier waarop burgers betrokken zouden moeten worden bij de publieke zaak. Met de Workshop Burgerparticipatie kunt u die visie samen bespreken, concreet maken, en verder verbeteren.

Opzet en doelstelling

De workshop Burgerparticipatie gebruikt het ‘Afwegingskader Burgerparticipatie’ als leidraad om samen met de deelnemers burgerparticipatie te definiëren en concreet te maken. Het doel is dat de deelnemers (zowel beleidsambtenaren en bestuurders als Statenleden) na afloop van de workshop aan de slag kunnen met burgerparticipatie vanuit hun eigen rol en op hun beleidsterrein. Tijdens de workshop komen vragen aan de orde als: Welke methode is geschikt in welke situatie? Zijn noodzakelijke randvoorwaarden vervuld? Welke rol en verantwoordelijkheden krijgen de inwoners?

Resultaat

Aan het eind van de workshop:

  • Heeft u kennis van de basisbegrippen van burgerparticipatie.
  • Kunt u het afwegingskader toepassen op uw eigen beleidsterrein.
  • Bent u zich bewust van de mogelijke knelpunten en weet u hoe u die aan kunt pakken.
  • Is er een concrete casus uit de gemeente besproken. Medewerkers krijgen direct advies, tips en suggesties om burgerparticipatie bij deze casus succesvol te organiseren.

Doelgroep

Statenleden, bestuurders en beleidsambtenaren.

Programma

De workshop duurt minimaal een dagdeel, maar wordt, samen met de provincie, op maat vormgegeven. Aan het begin van de workshop besteden we aandacht aan een aantal basisbegrippen over burgerparticipatie. Vervolgens wordt het afwegingskader doorlopen aan de hand van een of twee concrete cases die op dat moment in de provincie spelen (bijvoorbeeld een nieuwe nota die met burgerparticipatie tot stand moet komen). Bij elke stap van het afwegingskader geeft ProDemos advies en tips.

Neem voor meer informatie contact op met Anna Domingo.