Huis voor democratie en rechtsstaat

Workshop Grondrechten (voor Nieuwe Nederlanders)

Werk je met nieuwe Nederlanders en inburgeraars? Voor hen werkt ProDemos aan een online workshop over grondrechten.

Waar gaat deze online workshop over?

De grondwet is het fundament van onze democratische rechtsstaat. Welke grondrechten en vrijheden staan er eigenlijk in die grondwet? En in hoeverre staan de grondrechten en vrijheden op dit moment onder druk? Deze les gaat daar op interactieve manier kort op in. Deelnemers doen actief mee, door te stemmen over stellingen en door samen een woordenwolk te maken.

Het programma laat de deelnemers nadenken over de grondrechten in Nederland. Juist tijdens deze coronacrisis, waarin grondrechten kunnen botsen met de genomen maatregelen. Deelnemers leren welke afwegingen er gemaakt worden en dat goede democratische borging belangrijk is, vooral met betrekking tot grondrechten.

Aan bod komen de volgende onderdelen:

  • Wat is een grondrecht?
  • Welke rechten en plichten staan er in de Nederlandse Grondwet?
  • Coronamaatregelen en de Grondwet: welke van onze grondrechten en vrijheden worden op dit moment beperkt? Is dat erg?

Doel van het programma

Het doel van dit programma is dat deelnemers:

  • concrete kennis opdoen over grondrechten, wetsbepalingen rond vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit
  • de democratische rechtsstaat zien als iets van henzelf, waar zij onderdeel van zijn en over mee mogen praten

Nodig ProDemos uit, als onafhankelijke deskundige op het gebied van democratie en rechtsstaat! We willen met deze workshop overbrengen dat de democratische rechtsstaat van levensbelang is voor onze vrije samenleving. De Nederlandse Grondwet is daarin cruciaal.

Praktische informatie

Duur: 60 minuten
Voor wie: groepen Nieuwe Nederlanders, vrouwengroepen en inburgeraars
Benodigdheden:
Kosten: gratis
Aanvragen: <link volgt>

Deze workshop is nu nog in de testfase. We verwachten hem in 2021 te kunnen gaan uitvoeren. Heeft u vragen over het programma? Neem dan contact op met Brahim Fattah, b.fattah@prodemos.nl

Coronamelding

Tot en met zondag 9 mei 2021 voeren we geen fysieke educatieve programma's uit. Online programma's zijn wel mogelijk.
Bekijk wat er te doen is