Huis voor democratie en rechtsstaat

Recht van spreken?

Organiseer met ProDemos een gratis informatiebijeenkomst over de rechtsstaat!

We leven in Nederland in een rechtsstaat. Dat betekent dat je in vrijheid en veiligheid kunt leven, maar ook dat je moet accepteren dat er spelregels zijn waar je je aan moet houden.

Tijdens de bijeenkomst ‘Recht van spreken?ontdekken mensen, aan de hand van hun eigen ervaringen, hoe de rechtsstaat werkt: dat de rechtsstaat hen beschermt en tegelijkertijd grenzen stelt aan wat zij mogen en aan wat de overheid kan doen.

Werkt u voor een maatschappelijke organisatie of verenigingen en bereikt u mensen die de rechtsstaat  zien als iets dat niet echt van hen is, nodig ons dan uit! Eerder hielden we bijvoorbeeld bijeenkomsten bij Resto VanHarte, Stichting Lezen en Schrijven, dialooggroepen, moskeestichtingen, vrouwenverenigingen en het Leger des Heils. We komen graag bij u langs!

Programma

De insteek van de bijeenkomst is dat het een leuke middag of avond moet zijn. Het thema ‘rechtsstaat’ staat daarbij centraal. We informeren de bezoekers op een luchtige manier. De verschillende onderdelen worden aangepast aan het niveau van de deelnemers.

Onderdelen

 • Wat is een rechtsstaat?
  Wat is waar en wat is niet waar?
 • Introductiefilm
  Wat heb je aan de rechtsstaat?
 • Ervaringen met de rechtsstaat
  Deelnemers wisselen ervaringen uit
 • Hoe pak ik dit aan?
  Deelnemers dragen oplossingen aan voor de gedeelde ervaringen
 • De regels van ons land
  Deelnemers stellen zelf regels op voor hun ideale land
 • Quiz
  Wat moet en mag de overheid doen?

Praktische informatie

 • De bijeenkomsten kunnen in iedere plaats in Nederland plaatsvinden.
 • Het programma duurt maximaal 2 uur.
 • Het programma is geschikt voor minimaal 15 en maximaal 50 aanwezigen. Indien u meer aanwezigen verwacht, is een aangepast programma mogelijk. Neem dan contact met ons op.

Wat doet ProDemos?

 • ProDemos zorgt voor de begeleider van de bijeenkomst (de moderator).
 • De moderator verzorgt het inhoudelijke programma.

ProDemos doet dit allemaal gratis.

Wat verwachten we van u?

 • U bent de gastheer/-vrouw.
 • U regelt een geschikte locatie en verzorgt de catering (koffie/thee).
 • U zorgt dat er een goed werkende beamer, laptop (en indien nodig een geluidsversterker) aanwezig is.
 • U nodigt de gasten uit voor de bijeenkomst.

Inschrijven

U kunt een bijeenkomst aanvragen in het ProDemos reserveringssysteem. Er moeten altijd minimaal drie weken zitten tussen uw aanvraag en de uitvoeringsdatum. Binnen tien dagen laten we u weten of uw aanvraag wordt toegewezen. Als de aanvraag wordt afgewezen omdat er geen moderator beschikbaar is, nemen we contact op voor een nieuwe uitvoeringsdatum.

Over ‘ProDemos schuift aan’

ProDemos organiseert gratis informatiebijeenkomsten in het hele land, onder de noemer ‘ProDemos schuift aan’. Er zijn drie varianten:

U mag meerdere informatiebijeenkomsten aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met Brahim Fattah.