Huis voor democratie en rechtsstaat

Workshop Grondrechten (voor nieuwe Nederlanders)

Werk je met nieuwe Nederlanders en inburgeraars? Voor hen heeft ProDemos een workshop over grondrechten. Deze workshop kan zowel online als fysiek worden aangeboden.

Waar gaat deze workshop over?

De grondwet is het fundament van onze democratische rechtsstaat. Welke grondrechten en vrijheden staan er eigenlijk in die grondwet? En wanneer kunnen die onder druk komen te staan (bijvoorbeeld door coronamaatregelen)? Deze les gaat daar op een interactieve manier op in. Deelnemers doen actief mee, door te stemmen over stellingen en door samen een woordenwolk te maken.

Het programma laat de deelnemers nadenken over de grondrechten in Nederland. Extra actueel, nu we de afgelopen tijd hebben gezien dat grondrechten soms kunnen botsen met maatregelen voor de volksgezondheid. Deelnemers leren welke afwegingen er gemaakt worden en dat goede democratische borging belangrijk is, vooral met betrekking tot grondrechten.

Een begeleider van ProDemos begeleidt deze workshops en de deelnemers kunnen thuis inloggen en of de begeleider verzorgt de les fysiek in het buurthuis met de groep. Aan bod komen de volgende onderdelen:

  • Wat is een grondrecht?
  • Welke rechten en plichten staan er in de Nederlandse Grondwet?
  • Welke van onze grondrechten en vrijheden kunnen beperkt worden, om wat voor redenen (bijv. corona)? Is dat erg?

Doel van het programma

  • Deelnemers doen concrete kennis op over grondrechten en over wetsbepalingen rond vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
  • Deelnemers gaan de democratische rechtsstaat zien als iets van henzelf, waar zij onderdeel van zijn en over mee mogen praten.

Nodig ProDemos uit, als onafhankelijke deskundige op het gebied van democratie en rechtsstaat! We willen met deze workshop overbrengen dat de democratische rechtsstaat van levensbelang is voor onze vrije samenleving. De Nederlandse Grondwet is daarin cruciaal.

Praktische informatie

Duur: 60 minuten
Voor wie: groepen Nieuwe Nederlanders, vrouwengroepen en inburgeraars
Benodigdheden: Een geschikte fysieke locatie, of de middelen om online in te loggen.
Kosten: gratis
Aanvragen: <link volgt>

Heeft u vragen over het programma? Neem dan contact op met Brahim Fattah, b.fattah@prodemos.nl