Huis voor democratie en rechtsstaat

Ondersteuning van raadsleden: ZomerRaad

Raadsleden opgelet: kom naar de ZomerRaad 2019! ProDemos ondersteunt raadsleden bij hun werkzaamheden. In 2019 doen we dat in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Samen met hen organiseren wij de ZomerRaad: een inspirerend trainingsprogramma speciaal voor raadsleden dat gericht is op het optimaliseren van uw kennis en vaardigheden. Het programma is geschikt voor zowel nieuwe raadsleden als ‘oude rotten’.

Uitgangspunt van de ZomerRaad is dat praktijkervaring de beste leermeester is. De bijeenkomsten worden daarom geleid door ervaringsdeskundigen. Uitwisseling van ervaringen vormt tevens een belangrijk onderdeel van de ZomerRaad.

ZomerRaad in 2019

De data zijn:

Tijden:   09.30 uur tot 16.30 uur
Kosten: € 130,- voor twee dagen, inclusief koffie/thee/fris en lunch

Programma

De ZomerRaad van 2019 gaat over de rol van raadsleden bij burgerparticipatie en bij gemeenschappelijke regelingen. Ook is er aandacht voor het strategisch inzetten van sociale media en besteden we tijd aan een praktische mediatraining. Klik op de data voor een uitgebreid programma-overzicht.

Meer informatie

Neem bij vragen contact op met Nanette Kistemaker (n.kistemaker@prodemos.nl).

Logo Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor Zomerraad