Huis voor democratie en rechtsstaat

Gemeente Almere

Doel

Best practice gemeente AlmereDe campagne omvatte drie doelen: meer Almeerders betrekken bij de politiek in het algemeen, beter gekwalificeerde kandidaten/raadsleden krijgen en een hogere opkomst bevorderen bij de verkiezingen in 2010.

Initiatiefnemers: griffie Almere en politieke partijen

Slogan: Ziet u zichzelf als raadslid?

Onderdelen

De campagne bestond uit communicatieactiviteiten, het trainen van selectiecommissies van politieke partijen en een inwerkprogramma voor de nieuwe raad.

Trainen van kandidatencommissies

De politieke partijen hebben deelgenomen aan een HRM-training, waarin basisvaardigheden aan bod kwamen voor het voeren van selectiegesprekken.

Inwerken kandidaat-raadsleden

In het eerste halfjaar na de installatie van de gemeenteraad hebben de nieuwe raadsleden een inwerkprogramma gevolgd. Onderdelen van dit programma waren workshops over onder andere de inhoud van het raadswerk, verwachtingenmanagement, hoe ga je om met alle informatie, welke doelen stel je jezelf, hoe werkt een fractie en hoe krijg je daar een plaats in; wat houdt het dualistisch stelsel in, gemeentefinanciën, debat en media.

Communicatie

Op ansichtkaarten, op posters in bushokjes en in filmpjes konden de Almeerders hun burgemeester Annemarie Jorritsma zien in verschillende herkenbare situaties vanuit een spiegel bij een kapper, discotheek, sporthal, kledingzaak en vanuit het achteruitkijkspiegeltje van iemand die in de file staat, spreekt het spiegelbeeld van Annemarie de gewone Almeerder heel direct aan: “Kijk eens goed: ziet u zichzelf al als raadslid in Almere? Wie weet bent u er geknipt voor!”

Naast deze mediacampagne heeft Almere een website gemaakt met duidelijke informatie over hoe je raadslid kunt worden, wat het werk inhoudt, en wat voor politieke partijen meedoen aan de verkiezingen.

Op de website stond een plaatje van een trap – een ‘participatieladder’. Politiek actief worden is namelijk wel een grote stap ineens. Je kunt ook eerst beginnen met gewoon ‘meedenken’, bijvoorbeeld door lid te worden van het Almeerse ‘raadspanel’.

Succesformule

“De diversiteit van het project ondersteund met een slimme mediacampagne”

Contactpersoon

Marianne van der Veen

Medewerker raadsgriffie

Gemeente Almere

T 036 527 79 97

E mhmvdveen@almere.nl