Huis voor democratie en rechtsstaat

Best practices

Hier vindt u voorbeelden van initiatieven van verschillende gemeenten om nieuwe raadsleden te werven.

Heeft u zelf een goed voorbeeld van een succesvolle campagne in uw gemeente om raadsleden te werven? Deel uw ervaringen met ons en wij voegen dit toe aan ons overzicht van Best practices. U kunt uw voorbeeld sturen naar Jelmer van der Zee.

Gemeente Almere

Doel De campagne omvatte drie doelen: meer Almeerders betrekken bij de politiek in het algemeen, beter gekwalificeerde kandidaten/raadsleden krijgen en een hogere opkomst bevorderen bij de verkiezingen in 2010. Initiatiefnemers: griffie Almere en politieke partijen Slogan: Ziet u zichzelf als raadslid? Onderdelen De campagne bestond uit communicatieactiviteiten, het trainen van selectiecommissies van...

Lees meer »

Gemeente Beuningen

Doel Het informeren van inwoners over het Nederlandse politieke bestel en het stimuleren van inwoners om politiek actief te worden. Initiatiefnemer: griffier Beuningen Slogan: Praat mee over de gemeente Orientatiecursus over politiek Onderdelen De cursus bestond uit zes bijeenkomsten met ondermeer als thema: introductie Nederlandse politieke systeem, politieke partijen &...

Lees meer »

Gemeente Delft

Doel Het belangrijkste doel van de campagne was het ondersteunen van politieke partijen bij het samenstellen van hun kandidatenlijst. Initiatiefnemers: griffie Delft en politieke partijen Slogan: Ja, ik wil in de gemeenteraad Onderdelen De campagne bestond uit communicatieativiteiten en een cursus voor kandidaat-raadsleden. Communicatie Gekozen is voor eens stadsbrede campagne...

Lees meer »

Gemeente Hilversum

Doel De bewoners van Hilversum meer betrekken bij de politiek. Initiatiefnemers: De fractie van GroenLinks is met het idee gekomen een cursus lokale politiek te organiseren. De organisatie ligt in handen van de griffie, die daarbij ook hulp krijgt van de afdeling communicatie. Onderdelen De gratis cursus Gemeentepolitiek bestaat uit...

Lees meer »

Gemeente Houten

Doel Het betrekken van inwoners bij de lokale politiek, door ze te informeren. Initiatiefnemers: gemeenteraad, griffier met medewerking van college en ambtelijke organisatie   Slogan: Cursus politiek van en voor Houten   Onderdelen De cursus bestond uit 2 avonden van elk 2,5 uur. De avonden werden begeleid door een aantal...

Lees meer »

Gemeente Leiden

Doel: Op een laagdrempelige wijze zo veel mogelijk mensen die iets willen doen in de lokale politiek zich laten aanmelden. Initiatiefnemers: Friskijkers (info@friskijkers.nl) Slogan: Kriebels of jeuk? Sleutelfiguren gezocht! Onderdelen Beeldmerk over actuele onderwerp onderwerpen, website met een test, open dag. Communicatie Er werden opvallende beeldmerken geplaatst in lokale media (kranten en...

Lees meer »

Gemeente Nieuwkoop

Doel De gemeenteraad wil meer jongeren betrekken bij de politiek, waardoor er meer jongere kandidaten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Initiatiefnemers: Gemeenteraad Onderdelen Geïnteresseerden tussen de 16 en 32 jaar konden zich opgeven als young potential. Zij kregen ondermeer een training aangeboden, maar deden ook praktijkervaring op. Zo bezochten...

Lees meer »

Gemeente Ouder-Amstel

Doel Meer kennis, begrip en enthousiasme creëren voor het gemeentebestuur; Uitlichten functie van een raadslid en men laten inzien dat het een belangrijke functie is; Men moet de bijeenkomsten verlaten met een beter begrip van de besluitvorming in de gemeente. Onderdelen Er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd om men kennis te...

Lees meer »

Gemeente Roosendaal

Doel De gemeenteraad Roosendaal wil met de vernieuwde cursus een waardevolle bijdrage leveren aan de werving van (nieuwe) raadsleden en inwoners meer betrekken bij de lokale politiek. Initiatiefnemers: Burgerinitiatief van drie inwoners van Roosendaal, dhr. Buijs, dhr. Schrooijen en dhr. Goorden. Onderdelen Startpunt is een fictieve gemeente Molensloot. De deelnemers...

Lees meer »

Gemeente Schagen

Doel Het stimuleren van inwoners om politiek actief te worden. Het vinden van nieuw talent. Initiatiefnemers: griffier en burgemeester Schagen Slogan:’Raadslid, dat lijkt me wat’ Onderdelen De campagne bestond uit communicatieactiviteiten en twee informatieavonden over het raadswerk. Informatieavonden De twee informatieavonden startten met een uitleg van de burgemeester over wat...

Lees meer »