Huis voor democratie en rechtsstaat

Verkiezingskrant in gewone taal (2022)

Man leest Verkiezingskrant in gewone taal

Op woensdag 16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Speciaal voor mensen waarvoor lezen en schrijven moeilijk is heeft ProDemos daarom weer een Verkiezingskrant in gewone taal ontwikkeld. In deze krant staat in begrijpelijke taal uitgelegd waar de gemeenteraadsverkiezingen over gaan, hoe stemmen werkt en wat de gemeenteraad doet.  

Bekijk de Verkiezingskrant in gewone taal hier.

Waarom een Verkiezingskrant in gewone taal?

In Nederland hebben 1,9 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Voor hen kan het een uitdaging zijn om een stembiljet te begrijpen of op te zoeken wat de plannen zijn van politieke partijen. Dit kan tot gevolg hebben dat kiezers daarom niet goed voorbereid naar de stembus gaan of zelfs helemaal niet. De Verkiezingskrant in gewone taal van ProDemos helpt dit voorkomen. De krant is ontwikkeld door ProDemos in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en Stichting Makkelijk Lezen.

De volgende vragen worden in de Verkiezingskrant beantwoord:

  • Wat doet de gemeenteraad?
  • Wie bestuurt de gemeente?
  • Waarom stemmen?
  • Op wie ga ik stemmen?
  • Stemmen: hoe doe je dat?
  • Stemmen: wat mag wel en wat mag niet?

Bestel de Verkiezingskrant in gewone taal

De Verkiezingskrant in gewone taal over de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is niet meer te bestellen. Wel kun je een digitale versie downloaden en bekijken via deze link. Houd de website van ProDemos in de gaten voor meer informatie over nieuwe edities.

Meer rondom de verkiezingen

  • Wil je de Verkiezingskrant gebruiken in een lessituatie? Stichting Lezen en Schrijven heeft een bijbehorende gratis lesbrief en instructiekaarten ontwikkeld. Hier vind je meer informatie.
  • Speciaal voor moeilijklerenden en mensen met een lichte verstandelijke beperking is er de Stem jij ook?-Verkiezingskrant. Deze krant is onderdeel van het project ‘Stem jij ook?’. Het aanbod bestaat verder uit o.a. fysieke en digitale workshops, een website met informatie en uitlegfilmpjes voor de doelgroep én voor professionals. Meer informatie vind je hier.
  • Het betrekken van iedereen bij de politiek draagt bij aan een inclusieve samenleving! Daarom is de handreiking ‘Politiek voor iedereen!’ ontwikkeld. Hierin staan duidelijke tips voor het maken van toegankelijke online en fysieke verkiezingsuitingen en -evenementen. De handreiking en meer informatie vind je hier.