Huis voor democratie en rechtsstaat

Zomer- en HerfstRaad

ProDemos organiseert regelmatig een trainingsprogramma voor raadsleden om hen te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Sinds 2019 doen we dat in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

In de zomer van 2019 organiseerden we met hen al de ZomerRaad. Op 23 oktober 2019 volgde de Herfstraad, met inspirerende lezingen en trainingen om kennis en vaardigheden te optimaliseren. De programma’s zijn geschikt voor zowel nieuwe raadsleden als ‘oude rotten’.

Uitgangspunt van de Zomer- en HerfstRaad is dat praktijkervaring de beste leermeester is. De bijeenkomsten worden daarom geleid door ervaringsdeskundigen. Uitwisseling van ervaringen vormt tevens een belangrijk onderdeel.

Online HerfstRaad 2020

De HerfstRaad 2020 wordt online gehouden op woensdag 21 oktober tussen 10.30 en 14.30 uur. Tijdens deze HerfstRaad staan de gemeentefinanciën centraal. Marco Kramer, financieel expert en ervaren trainer voor raadsleden, gaat hierover met jullie tijdens een interactief programma in gesprek.

Bekijk het programma en meld je aan via onze agenda.

Meer informatie

Neem bij vragen contact op met Fleur Poot door te mailen naar f.poot@prodemos.nl.

Logo Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor Zomerraad