Huis voor democratie en rechtsstaat

Zomer- en HerfstRaad

ProDemos organiseert regelmatig een trainingsprogramma voor raadsleden om hen te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Sinds 2019 doen we dat in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De programma’s zijn geschikt voor zowel nieuwe raadsleden als voor ‘oude rotten’.

Uitgangspunt van de Zomer- en HerfstRaad is dat praktijkervaring de beste leermeester is. De bijeenkomsten worden daarom geleid door ervaringsdeskundigen. Uitwisseling van ervaringen vormt tevens een belangrijk onderdeel.

Online HerfstRaad 2020

De HerfstRaad 2020 werd online gehouden op woensdag 21 oktober tussen 10.30 en 14.30 uur. Tijdens deze HerfstRaad stonden de gemeentefinanciën centraal. Marco Kramer, financieel expert en ervaren trainer voor raadsleden, ging hier tijdens een interactief programma over in gesprek met de deelnemers.

Meer informatie

Neem bij vragen contact op met Fleur Poot door te mailen naar f.poot@prodemos.nl.

Logo Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor Zomerraad