Huis voor democratie en rechtsstaat

Zomer- en HerfstRaad

ProDemos organiseerde regelmatig een trainingsprogramma voor raadsleden om hen te ondersteunen bij hun werkzaamheden. In november 2020 hebben we de organisatie hiervan overgedragen aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Logo Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor Zomerraad