Huis voor democratie en rechtsstaat

Workshop: De raad aan het stuur

Tijdens deze workshop gaan alle raadsleden van de gemeente met elkaar in gesprek over de kaderstellende rol die zij hebben. Hoe stel je kaders die er echt toe doen en waar je daadwerkelijk op kunt sturen? Aan de hand van verschillende opdrachten reflecteren we op de positie die de raad nu heeft en bedenken we manieren om deze te versterken en beter invulling te geven.

ProDemos biedt het cursusmateriaal en de trainer. Al onze trainers hebben zelf ook ervaring als raadslid. Voorafgaand aan de workshop heeft de trainer een uitvoerig voorgesprek met de gemeente.

Praktische informatie

  • Doelgroep: de voltallige gemeenteraad
  • Duur: 2 uur (1 avond)
  • Locatie: het stadhuis