Huis voor democratie en rechtsstaat

Ondersteuning van raadsleden

ProDemos organiseert regelmatig een trainingsprogramma voor raadsleden om hen te ondersteunen bij hun werkzaamheden. In 2019 doen we dat in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

In de zomer van 2019 organiseerden we met hen al de ZomerRaad. Op 23 oktober 209 volgt de Herfstraad, met inspirerende lezingen en trainingen om uw kennis en vaardigheden te optimaliseren. Het programma is geschikt voor zowel nieuwe raadsleden als ‘oude rotten’.

Uitgangspunt van de Zomer- en HerfstRaad is dat praktijkervaring de beste leermeester is. De bijeenkomsten worden daarom geleid door ervaringsdeskundigen. Uitwisseling van ervaringen vormt tevens een belangrijk onderdeel.

Bekijk het programma van de aankomende Herfstraad

Meer informatie

Neem bij vragen contact op met Nanette Kistemaker (n.kistemaker@prodemos.nl).

Logo Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor Zomerraad