Huis voor democratie en rechtsstaat

Nieuwsbrief Op Locatie

De nieuwsbrief Op Locatie is bedoeld voor medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van gemeenten en provincies. We delen hierin informatie over activiteiten van ProDemos. Wij hopen dat de besproken projecten u ideeën geven voor mogelijke samenwerking en/of inspiratie bieden om zelf activiteiten te organiseren. Deze nieuwsbrief komt vier keer per jaar uit.

Eerdere edities van de nieuwsbrief vindt u hier.

U kunt u hier aanmelden (kies ‘Nieuwsbrief Op Locatie’).

Coronamelding

Tot en met zondag 9 mei 2021 voeren we geen fysieke educatieve programma's uit. Online programma's zijn wel mogelijk.
Bekijk wat er te doen is