Huis voor democratie en rechtsstaat

Doe het zelf als gemeente

Wilt u zelf activiteiten uit gaan voeren om kinderen en jongeren te betrekken bij de lokale politiek? Maak dan gebruik van de ervaring en de materialen van ProDemos, zoals ons Democracityspel.

ProDemos levert u graag methoden en materiaal en verzorgt een gratis bijbehorende instructie. Als gemeente verzorgt u vervolgens zelf de begeleiding van de groepen. Dit kunnen (griffie)medewerkers, raadsleden of anderen zijn.

Het grote voordeel voor u als gemeente is dat u zoveel groepen als u wenst kunt ontvangen op het gemeentehuis. U hebt geen kosten meer voor de begeleiding van de groepen door ProDemos. En u kunt zelf de data kiezen die u het beste uitkomen. Daarnaast krijgen de gastlessen nog meer een lokale tint doordat iemand uit de eigen gemeente de leerlingen begeleidt.

Jongerenprojecten op maat

ProDemos voert ook regelmatig jongerenprojecten uit die voor gemeenten op maat worden gemaakt.

Een voorbeeld:
De raadsgriffie van een gemeente wil een generatie leerlingen van het vmbo op het gemeentehuis ontvangen. Het programma dat de gemeente tot nu toe kan aanbieden is beperkt en kost de gemeentelijke organisatie veel tijd. Het doel van deze gemeente is om alle vmbo-leerlingen eenmaal in de schoolcarrière op het gemeentehuis te ontvangen om kennis te maken met de gemeente en de lokale democratie.

In opdracht van de gemeente heeft ProDemos een programma ontwikkeld waar raadsleden een interactieve gastles verzorgen in de raadzaal. In twee dagen ontvangt de gemeente 225 vmbo-leerlingen van alle drie niveaus. ProDemos instrueert en traint de raadsleden om de gastlessen te kunnen verzorgen.

Contact

Wilt u ook jongeren betrekken bij de gemeente? Heeft u wensen of ideeën? Neem contact op met Karel Ploeger.