Huis voor democratie en rechtsstaat

Voor gemeenten in Gelderland: Democratiespel

De provincie Gelderland heeft samen ProDemos verschillende programma’s ontwikkeld om jongeren te betrekken bij de provinciale en lokale democratie. In eerste instantie gericht op studenten aan het mbo, maar ook geschikt voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Eén van deze programma’s is het Democratiespel. Net als Klassenbezoek@Gemeentehuis vindt dit programma plaats in de raadzaal van uw gemeentehuis, en het duurt ook twee uur. De verschillen met het programma Klassenbezoek@Gemeentehuis:

  • Het Democratiespel wordt aangeboden door de provincie Gelderland. Er zijn hierdoor voor de gemeente geen kosten aan de uitvoeringen verbonden. Ook de scholen nemen kosteloos deel. Wel zorgt de gemeente ervoor dat de raadzaal beschikbaar is, verzorgt zij koffie/thee/frisdrank in de pauze en zorgt zij dat er een of twee raadsleden bij de uitvoering aanwezig zijn.
  • De studenten/leerlingen spelen in een rollenspel een raadsvergadering na, maar in de casus is ook een rol voor de provincie ingeruimd. Zo leren zij op welke manier de gemeente en de provincie met elkaar te maken kunnen krijgen.

Twee programma’s

Een schoolklas volgt een programma van twee uur op het gemeentehuis. Het Democratiespel vindt altijd plaats in de raadzaal.

Onderstaand vindt u de twee verschillende programma’s die beschikbaar zijn. Achter het programma staan de onderwijsniveaus waar dit programma het best op aansluit.

Democratiespel A

Voor praktijkonderwijs, vmbo en mbo entree/niveau 2

Na een introductie spelen de studenten/leerlingen een raadsvergadering na. De provincie stelt geld beschikbaar voor het organiseren van een festival en legt aan deze raad de vraag voor aan welke voorwaarden dit festival moet voldoen. De jongeren gaan hierover met elkaar in debat en stemmen over de voorstellen.

Na het rollenspel is er een gesprek met raadsleden. Studenten en leerlingen stellen vragen over het werk van een raadslid.

Democratiespel B

Voor havo/vwo en mbo niveau 3 en 4

Ook bij dit programma kruipen studenten/leerlingen in de huid van raadsleden en gaan zij met elkaar in debat. Nu ligt een voorstel van de provincie over het openbaar vervoer voor, waar de gemeenteraad haar zienswijze op mag formuleren.

Ook dit programma wordt afgesloten met een vraaggesprek met raadsleden.

Praktische gegevens

  • Reserveren voor dit programma kan via ons online planningssysteem.
  • De gemeente zorgt voor de locatie, faciliteiten, catering en uitnodiging van de raadsleden.
  • ProDemos verzorgt het werkmateriaal, de inhoud en begeleiding. Daar heeft u geen omkijken naar.
  • Het programma ‘Jong Gelderland Kiest!’ loopt tot medio 2020. Tot die tijd zijn er voor de gemeenten aan de uitvoering van dit programma geen kosten verbonden.

Meer informatie: gastles@prodemos.nl