Huis voor democratie en rechtsstaat

Klassenbezoek @Gemeentehuis

Gemeenten krijgen regelmatig verzoeken van scholen die op bezoek willen komen op het gemeentehuis. ProDemos ziet in zo’n bezoek een uitstekende kans om de leerlingen meer te betrekken bij de lokale politiek.

Dit kan in de vorm van het educatieve programma Klassenbezoek@Gemeentehuis. De raadzaal is hiervoor de stimulerende entourage. In het programma is ook een rol weggelegd voor de gemeenteraadsleden.

ProDemos kan dit programma gratis aanbieden. ProDemos vindt dat alle leerlingen minstens eenmaal het gemeentehuis ervaren moeten hebben. Daar willen wij graag samen met uw school aan werken.

Doel

Leerlingen wegwijs maken op het gemeentehuis en kennis laten maken met de lokale politiek. Daarnaast ondersteunt het programma het onderwijs bij de wettelijke opdracht om actief burgerschap te bevorderen.

De raadsleden komen in contact met jongeren en voeren een inhoudelijk gesprek met hen.

Doelgroep

Klassenbezoek@Gemeentehuis is bestemd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De leerlingen krijgen een gevarieerd en actief programma aangeboden, afgestemd op het onderwijsniveau van de groep.

Programma’s op twee niveaus

Er zijn twee programma’s waarin een rollenspel het hoofdonderdeel vormt:
* voor vmbo bb/kb, mbo entree en mbo 2
* voor havo, vwo, mbo 3 en mbo 4
Voor leerlingen uit vmbo-tl kiest ProDemos in overleg met de docent voor één van beide programma’s.
Een schoolklas volgt een programma van twee uur op het gemeentehuis. Klassenbezoek@Gemeentehuis vindt altijd plaats in de raadzaal.

  • Krachtenveld Gemeente
  • Politiek rollenspel (leerlingen kruipen in de huid van raadsleden en gaan met elkaar in debat)
  • Vraaggesprek met raadsleden


Aanbevolen alternatief

Als de gemeente jaarlijks het spel Democracity aanbiedt, dan is het zeer aan te raden om als praktijkonderwijs dit programma te volgen. ProDemos heeft hiervoor een aangepaste handleiding ontwikkeld. Zie hiervoor: https://prodemos.nl/voor-scholen/voor-praktijkscholen/democracity/.

Praktische gegevens

  • Reserveren voor dit programma kan via ons online planningssysteem.
  • De gemeente zorgt voor de locatie, faciliteiten, catering en uitnodiging van de raadsleden.
  • ProDemos verzorgt het werkmateriaal, de inhoud en begeleiding. Daar heeft u geen omkijken naar.
  • ProDemos verzorgt het programma gratis.

Meer informatie: gastles@prodemos.nl

Voor gemeenten in Gelderland: Democratiespel

De provincie Gelderland heeft samen ProDemos verschillende programma’s ontwikkeld om jongeren te betrekken bij de provinciale en lokale democratie. In eerste instantie gericht op studenten aan het mbo, maar ook geschikt voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Eén van deze programma’s is het Democratiespel. Net als Klassenbezoek@Gemeentehuis vindt dit programma...

Lees meer »

Klassenbezoek@Amsterdam

Klassenbezoek@Amsterdam is een programma dat jongeren laat kennismaken met de lokale politiek op het stadhuis van Amsterdam. Het programma ondersteunt scholen bij de opdracht om actief burgerschap te bevorderen. Beleef democratie in je eigen stad! De leerlingen krijgen uitleg over het politieke proces en de macht in de gemeente. Is de burgemeester de baas, de...

Lees meer »