Huis voor democratie en rechtsstaat

Kosten en verantwoordelijkheden

Het succes van de Jongerengemeenteraad komt de gemeente toe. Maar ProDemos helpt u op weg, met mankracht en meer. Ook de scholen dragen een deel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Voor de organisatie van een Jongerengemeenteraad rekent ProDemos een vergoeding van € 3.600,- exclusief BTW. Voor vaste klanten rekenen wij een vergoeding van € 3.250,- exclusief BTW. Via het BTW-compensatiefonds kunnen gemeenten en provincies het BTW-bedrag terugkrijgen.

Ondersteuning van ProDemos:

 • ProDemos coördineert het project en begeleidt en faciliteert de voorbereiding van de dag met de gemeente en docent.
 • ProDemos stelt materiaal beschikbaar t.b.v. de voorbereidende werkzaamheden van de gemeente.
 • Op de dag van uitvoering levert ProDemos een dagcoördinator en begeleiders voor alle projectgroepen.

Ondersteuning van de gemeente:

 • Het aanstellen van één aanspreekpunt voor ProDemos.
 • Het uitnodigen van de deskundigen en raadsleden voor de informatiebijeenkomsten.
 • Het regelen van een voorzitter voor de afsluitende vergadering.
 • Het verzorgen van de catering tijdens een Jongerengemeenteraad.
 • Het beschikbaar stellen van de benodigde geschikte werkruimtes.
 • Het uitvoeren en bekostigen van het winnende project. (geadviseerd minimumbudget is € 1.250,-).

Ondersteuning van de docent:

 • Het in de les voorbereiden van de jongeren op deelname aan de Jongerengemeenteraad. ProDemos verwacht dat in minimaal één lesuur aandacht besteed wordt aan toelichting op de projectdag, bespreking van het gekozen thema en aandacht voor enige kennis over de gemeente.
 • Het maken van een indeling van de jongeren in projectgroepen.
 • De aanwezigheid van één docent voor elke klas die meedoet aan de Jongerengemeenteraad.