Huis voor democratie en rechtsstaat

Jongerenraad versus Jongerengemeenteraad

Veel gemeenten kiezen er bij jongerenparticipatie voor om een jongerenraad in te stellen. Dit heeft vaak de vorm van een structureel inspraakplatform en adviesorgaan aan de gemeenteraad. Wij merken dat er veel valkuilen zijn waar gemeenten zich niet, of te laat, van bewust worden.

Waar lopen gemeenten tegenaan bij het opzetten en in stand houden van een jongerenraad?

  • De doelstellingen van de gemeente en de jongeren stemmen niet overeen. Doorgaans formuleert de gemeente ambitieuze en vaak onhaalbare doelen met als gevolg mislukking en teleurstelling.
  • Onderschatting bij de gemeente van de benodigde structurele financiën en professionele ondersteuning.
  • Jongeren willen snel resultaat zien.
  • De werving van deelnemers is een grote hobbel.
  • Het bereik is klein: een beperkte groep die bovendien in de loop van de tijd afkalft. Ook kan de jongerenraad moeilijk de achterban bereiken.
  • Continuïteit is een probleem.

Een goed alternatief is de Jongerengemeenteraad van ProDemos. Organiseer in één dag een Jongerengemeenteraad op het gemeentehuis met maximaal 70 leerlingen van het VO of MBO. Leerlingen onderzoeken een thema en bedenken binnen dat thema plannen om iets te verbeteren in de eigen gemeente. Ze komen in contact met ambtenaren, externe deskundigen en raadsleden.

De keuze van het thema kan afhangen van wat de gemeente graag wil bespreken met jongeren. Voorbeelden hiervan zijn: gezonde leefstijl (aandacht voor gezonde voeding en bewegen), veiligheid (sociaal en verkeer), pesten op sociale media, etc.

Met de Jongerengemeenteraad worden ook leerlingen bereikt die zich nooit aangemeld zouden hebben voor een jongerenraad, kan de gemeente evengoed input van jongeren krijgen en kunnen meer jongeren op een effectievere wijze bereikt worden.