Huis voor democratie en rechtsstaat

Docentenhandleiding

ProDemos verwacht dat de docent in minimaal één lesuur aandacht besteedt aan toelichting op de projectdag, bespreking van het gekozen thema en aandacht voor enige kennis over de gemeente. Hiervoor is lesmateriaal beschikbaar. Er is een handleiding voor vmbo en havo en vwo.