Huis voor democratie en rechtsstaat

Democracity: interactief rollenspel in het gemeentehuis

Met het educatieve doe-programma Democracity maken kinderen uit groep 7 en 8 uit het basisonderwijs (of leerlingen van het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs) voor het eerst kennis met democratische besluitvorming. Ze brengen een bezoek aan het gemeentehuis en bouwen samen een stad.

Het is een interactief spel waarmee gemeenten op toegankelijk wijze de deuren openzetten voor alle basisscholen. Gemeenten krijgen dit programma gratis aangeboden door ProDemos. Het programma is eveneens gratis voor deelnemende scholen.

ProDemos biedt naast begeleiding door onze gastdocenten ook de mogelijkheid voor de gemeente om de materialen ter beschikking te krijgen en het spel zelf uit te voeren. Wij bieden hiervoor een gratis training aan.

Doel van het spel

Het doel van Democracity is om samen een stad te bouwen, met allerlei elementen die bij een stad horen: woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen, de brandweer, etc. Om het eens te worden over de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt de interesse gewekt voor democratische besluitvorming. Om de hoeveelheid informatie voor de deelnemers overzichtelijk te houden letten we nog niet op de financiële consequenties van de keuzes. Bij een tweede uitvoering met dezelfde klas kan dat wel.

Kinderen, raadsleden en docenten vertellen wat er zo leuk is aan Democracity:

Bekijk ook het filmpje op de nieuwssite Unity Nu van een uitvoering van Democracity in Oegstgeest:

Doelgroep

Democracity is gemaakt voor kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Gemeenten kunnen het Democracity-spel bij ProDemos reserveren en klassen uitnodigen om het spel te komen spelen op het gemeentehuis. Het programma duurt twee uur. ProDemos verzorgt de spelleiding.

Het spel Democracity is ook heel geschikt voor leerlingen van het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs. Een gemeente kan daarom ook deze scholen benaderen om deel te nemen: een bijzondere kans om ook deze leerlingen kennis te laten maken met de lokale democratie!

Engelstalige groepen: Leerlingen kunnen dit spel nu in het Engels spelen. Deze Engelstalige versie is nu in de testfase. Het aanbod geldt voor uitsluitend Engelstalige kinderen. Bij de aanmelding moet de docent vermelden dat de ingeschreven groep Engelstalig is.

Nieuwe Nederlanders: ProDemos heeft een succesvolle pilot uitgevoerd om dit spel te spelen met de doelgroep ‘Nieuwe Nederlanders’ (waaronder o.a. statushouders). Het is een laagdrempelige manier om deze mensen kennis te laten maken met de lokale democratie en onze democratische besluitvorming. Het is voor hen een leerzaam programma en de deelnemers beschouwen het als eervol om dit spel bij de gemeente in de raadszaal te spelen, in het lokale huis van de democratie. Voor gemeenten is dit een uitstekende kans om een band op te bouwen met deze nieuwe burgers. ProDemos verzorgt de spelleiding met ervaren begeleiders. Voor meer informatie en overleg kunt u contact opnemen met Karel Ploeger.

Spelverloop

Democracity wordt gespeeld op het gemeentehuis, bij voorkeur in de raadzaal, het lokale Huis van de Democratie.

De klas neemt plaats op de raadszetels achter de microfoons. Samen vormen zij de volksvertegenwoordiging van een stad. De stad staat midden in de kring en bestaat alleen nog maar uit woningen. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden: bedrijven, of juist veel groen? En liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school?

Het budget is beperkt, dus er moet echt gekozen worden. De klas wordt opgedeeld in politieke fracties. Binnen de fracties worden korte partijprogramma’s gemaakt met speerpunten. Vervolgens gaan de fracties weer in de grote kring met elkaar in debat. Uiteindelijk wordt er gestemd en kan de stad afgebouwd worden.

Na het spel kunnen de kinderen vragen stellen aan bijvoorbeeld de burgemeester, een wethouder of enkele raadsleden. De kinderen horen dan hoe het eraan toegaat in de echte gemeenteraad. Ook kunnen zij vragen stellen over actuele onderwerpen in de eigen gemeente.

Reacties

Zowel van de kinderen en de docenten als van de raadsleden en griffiemedewerkers krijgt ProDemos vaak veel positieve reacties. Een opmerking uit onze anonieme enquête:

“Doordat het vanaf het begin al meteen heel interactief was, waren de kinderen erg betrokken. Ik vond deze gastles zeker de moeite waard en hoop dat we vaker kunnen deelnemen aan dit project! Complimenten!”

Reserveren en beschikbaarheid

Scholen kunnen hun belangstelling aangeven bij de eigen gemeente of bij ProDemos. Als de gemeente belangstelling heeft hieraan mee te doen, zoekt zij contact met ProDemos. Als ProDemos een verzoek van een school ontvangt, leggen wij dat voor aan de betreffende gemeente.

ProDemos verzorgt het werkmateriaal, de inhoud en de begeleiding van het spel. Daar heeft u geen omkijken naar. De gemeente zorgt voor de locatie, faciliteiten, catering en uitnodiging van de raadsleden.

Wilt u als gemeente liever zelf Democracity begeleiden, door medewerkers of bijvoorbeeld raadsleden? Laat het ons weten. Wij kunnen u helpen met werkmethoden, materiaal en trainingen.

Spel in bruikleen

ProDemos biedt de mogelijkheid om een spel gratis in bruikleen te geven aan een grote gemeente of aan enkele samenwerkende buurgemeenten. De gemeenten kunnen dan zelf de spelleiding verzorgen. Bijvoorbeeld door eigen (oud-)raadsleden, vrijwilligers en/of ambtenaren (waaronder griffiemedewerkers of communicatiemedewerkers) in te zetten. De instructiebijeenkomst die ProDemos hiervoor verzorgt, is ook kosteloos. Bij een bruikleen blijft het spel eigendom van ProDemos. Het spelmateriaal is niet te koop.

Bij concrete belangstelling komen we graag langs om hierover uitvoeringsafspraken te maken.

Voordelen

Voor de gemeente:

 • Uitvoeringen kunnen flexibel en verspreid over het jaar gepland worden met de scholen.
 • De aanvangstijden kunnen makkelijk aangepast worden (met name voor scholen die continuroosters hanteren is dat prettig).
 • Het is een goedkope (namelijk gratis) manier om jongeren bij de lokale democratie te betrekken.
 • Het is leuk om het programma zelf met een vaste pool mensen te leiden.
 • Het planningssysteem van ProDemos helpt u bij de planning.
 • Het geeft u de kans om alle kinderen in de gemeente een keer in de raadszaal te ontvangen.

Voor ProDemos:

 • ProDemos kan de eigen begeleiders elders inzetten. Met name in de randen van het land (die voor ProDemosmedewerkers nogal veel reistijd vergen) biedt dit lucht aan de begeleiders en de planning.
 • ProDemos kan op deze manier meer kinderen bereiken.

Randvoorwaarden

 • ProDemos wil dat per spel jaarlijks minimaal 25 uitvoeringen gerealiseerd worden, eventueel samen met twee of meer buurgemeenten. ProDemos verwacht dat de bruiklenende gemeente deze ambitie onderschrijft.
 • De gemeente maakt gebruik van het planningssysteem van ProDemos, zodat wij de aantallen deelnemers kunnen doorgeven aan onze subsidieverstrekker (het ministerie van BZK).
 • De gemeente kan ProDemos vragen om toch de begeleiding te verzorgen. In dat geval gelden de elders genoemde tarieven en moet de planning in overleg met ProDemos vastgesteld worden.
 • ProDemos evalueert regelmatig met de gemeente.
 • ProDemos vervangt kosteloos materiaal dat aan vervanging toe is.
 • Hiertoe sluiten de gemeenten en ProDemos een samenwerkingsovereenkomst.
 • Het is de ambitie van de gemeente en ProDemos om de samenwerking een structureel karakter te geven.

Democracity afronden met een Kindergemeenteraad

Gemeenten kunnen als vervolg op Democracity besluiten om ook een Kindergemeenteraad te organiseren.

Bij een Kindergemeenteraad sturen de deelnemende scholen een afvaardiging van hun leerlingen naar het gemeentehuis. De leerlingen hebben een concreet en uitvoerbaar plan bij zich, dat ze van tevoren op school hebben bedacht. In het gemeentehuis presenteren de kinderen van de verschillende scholen eerst hun plannen, en vervolgens debatteren ze erover. Uiteindelijk kiest de Kindergemeenteraad zelf bij meerderheid het winnende plan dat ook werkelijk uitgevoerd wordt.

De Kindergemeenteraadsvergadering vindt plaats in de raadzaal en wordt voorgezeten door de burgemeester. Publiek is van harte welkom op de publieke tribune. Zie voor info de pagina over de Kindergemeenteraad.

Meer informatie

Voor meer informatie kun u zich wenden tot Karel Ploeger. De Koning Boudewijnstichting is de oorspronkelijke ontwikkelaar van Democracity.