Huis voor democratie en rechtsstaat

Workshop Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een breed begrip dat op verschillende manieren gedefinieerd kan worden. Elke gemeente heeft zijn eigen cultuur en visie over hoe burgers te betrekken bij de publieke zaak. Met het Afwegingskader Burgerparticipatie als leidraad is een workshop ontwikkeld om samen met de gemeenten burgerparticipatie te definiëren en concretiseren.

Doelstelling

Zowel beleidsambtenaren, bestuurders als raadsleden kunnen met behulp van de workshop aan de slag met burgerparticipatie vanuit hun eigen rol en op hun eigen beleidsterrein. Wanneer pas je welke methode toe? Is er aan de noodzakelijke randvoorwaarden voldaan? Welke rol en verantwoordelijkheden krijgen de deelnemers? Deze en andere vragen komen aan de orde in de workshop Burgerparticipatie.

Resultaat

Aan het eind van de workshop:

  •  Heeft u kennis van de basisbegrippen van burgerparticipatie
  •  Kunt u het Afwegingskader toepassen op eigen beleidsterrein
  •  Bent u bewust van de knelpunten bij burgerparticipatie en weet u vooraf aandacht te besteden aan het participatietraject om de knelpunten te verminderen
  •  Een concrete casus uit de gemeente wordt besproken. Medewerkers betrokken bij die casus krijgen direct advies, tips en suggesties om burgerparticipatie succesvol te organiseren.

Doelgroep

Raadsleden, bestuurders en beleidsambtenaren.

Programma

De workshop duurt minimaal een dagdeel en wordt op maat samen met de gemeente vormgegeven. Aan het begin van de workshop besteden we aandacht aan een aantal basisbegrippen over burgerparticipatie. Vervolgens wordt het Afwegingskader doorgelopen met een of twee concrete voorbeelden die op dat moment in de gemeente spelen (bijvoorbeeld een nieuwe nota die met burgerparticipatie tot stand moet komen). Bij elke stap van het Afwegingskader geeft ProDemos advies en tips.

Neem voor meer informatie contact op met Anna Domingo.