Huis voor democratie en rechtsstaat

Training voor begeleiders

Het verzorgen van de workshop Participatieverklaring is een belangrijke, maar niet voor iedereen makkelijke opdracht. ProDemos biedt een train-de-trainer om begeleiders voor te bereiden om zelfstandig de workshop te verzorgen. We raden gemeenten of uitvoerende organisaties daarom aan om de begeleiders die uiteindelijk de workshop zullen gaan begeleiden een training te laten volgen. Dit bevordert een goed gebruik van het materiaal, zorgt voor de aansluiting bij de doelgroep en het behalen van de leerdoelen.

Het programma

De deelnemers van de training worden voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van de workshops. Het is een ééndaagse training van twee dagdelen. In overleg kan de training ook gesplitst worden over twee dagen. In de training wordt veel aandacht besteed aan de praktische uitvoering van de werkvormen. In de training komen de volgende onderwerpen en vaardigheden aan bod:

  • trainingsdagDe achtergrond van de participatieverklaring
  • Staatsinrichting (de grondwet, democratie en rechtsstaat en decentralisatie)
  • Interculturele communicatievaardigheden
  • Didactiek in de praktijk
  • Praktijktraining met de werkvormen

Materialen

Iedere deelnemer krijgt een cursusmap met daarin de handleiding, de lesmaterialen en de digitale werkvormen. Daarmee kunnen de deelnemers na de training direct aan de slag.

De trainers

De training wordt verzorgd door twee trainers. ProDemos werkt samen met Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). Er is een gezamenlijke poule begeleiders en trainers van VON en ProDemos die de workshop Participatieverklaring en de train-de-trainer bijeenkomsten verzorgen. De trainers nemen van te voren contact op om de accenten in het programma door te nemen.

De deelnemers

Gemeenten kunnen contact opnemen met maatschappelijke-, migranten- of vluchtelingenorganisaties om begeleiders te werven en te laten trainen voor het verzorgen van de workshop. Als bij de workshops tolken worden ingezet, is het aan te raden ook de tolken te laten deelnemen aan de train-de-trainer bijeenkomst. De workshop Participatieverklaring is een onderdeel van de maatschappelijke begeleiding. Daarom is de deelname van personen die betrokken zijn bij de maatschappelijke begeleiding ook zeer waardevol. Gemeenten kunnen ook samen met andere gemeenten een train-de-trainer-bijeenkomst organiseren. Het maximale aantal voor de training is 15 personen.

 

Aanvragen van de training

U kunt een train-de-trainer bijeenkomst hier aanvragen. Na de aanvraag van een training volgt altijd een telefonisch intakegesprek om het programma van de training te bespreken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider David Muntslag.

Investering

De investering voor een ééndaagse training participatieverklaring voor maximaal 15 personen is €1950,- exclusief BTW. Dit is inclusief cursusmappen en lesmateriaal voor de zelfstandige uitvoering van de workshop participatieverklaring.

Korte training (3 uur)

ProDemos biedt ook een korte training aan. Deze training is bedoeld voor deelnemers die de workshop al hebben gegeven of al ruime ervaring hebben met het geven van trainingen aan vluchtelingen. In deze training gaan de deelnemers direct met de werkvormen aan de slag. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zelf het draaiboek van te voren hebben doorgenomen en zelf het materiaal meenemen naar de training.

De investering voor de korte training (3 uur) voor maximaal 15 personen is €950,- exclusief BTW.

Voor meer informatie over de korte training kunt u contact opnemen met David Muntslag.

Trainingen op maat

Gemeenten of organisaties die in het kader van de maatschappelijke begeleiding een eigen programma willen opzetten kunnen ook een op maat training aanvragen. Hierin kunnen bijvoorbeeld eigen werkvormen of nieuw te ontwikkelen werkvormen aan bod komen. Op deze wijze kan de workshop en de training worden ingevuld passend binnen het gemeentelijke traject.

Voor meer informatie en mogelijkheden over een op maat aanbod kunt u contact opnemen met David Muntslag.