Huis voor democratie en rechtsstaat

Doe-democratie

Wat betekent de doe-democratie voor de lokale representatieve democratie? Met de kabinetsnota ‘De Doe-democratie. Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving’ uit 2013 (bekijk op Rijksoverheid.nl) als vertrekpunt, is ProDemos in 2014 en 2015 op onderzoek uit gegaan om deze vraag uit te diepen in een serie lezingen en expertmeetings.

Het resultaat is de brochure Doe-democratie, een verzameling tips voor raadsleden, wethouders, ambtenaren en inititiatiefnemende burgers. We hopen van harte dat zij deze tips kunnen gebruiken bij het uitvoeren of ondersteunen van burgerinitiatieven in hun gemeente.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Anna Domingo.

Nieuwsbrief 2015 - 2Lees meer over de doe-democratie en participatie in het speciale themanummer van de ProDemos nieuwsbrief.