Huis voor democratie en rechtsstaat

Cursuspakket Politiek Actief

Cursus Politiek Actief docenten

Naast de geheel verzorgde cursus Politiek Actief is het voor gemeenten, politieke partijen en andere organisaties ook mogelijk om zelf een cursus te verzorgen voor burgers met interesse voor het raadswerk. ProDemos heeft hiervoor een cursuspakket ontwikkeld met cursusmappen en andere benodigdheden om de cursus zelf te kunnen geven.

Doelstelling

Met het aanbieden van het cursuspakket Politiek Actief draagt ProDemos bij aan talentontwikkeling in gemeenteraden en het versterken van de lokale democratie. Gemeenten, politieke partijen en organisaties kunnen met behulp van het pakket zelf de onderdelen voor een cursus samenstellen en/of verzorgen. Deelnemers krijgen inzicht hoe de lokale politiek werkt en wat het raadswerk inhoudt. Na het volgen van de cursus Politiek Actief kunnen de deelnemers besluiten om zich kandidaat te stellen als gemeenteraadslid of overwegen om op andere wijze lokaal politiek actief te worden.

Inhoud van het cursuspakket

De inhoud van het cursuspakket Politiek Actief bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. 30 cursusmappen
 2. 30 certificaten
 3. 1 cursusmap voor de cursusleider
 4. 1 handleiding voor de cursusleider
 5. Communicatiehandleiding ten behoeve van de werving van deelnemers
 6. 30 rood/groene stemkaarten
 7. Politiek Krachtenveld (doek met magneetkaartjes)
 8. Krachtenveld Gemeente (doek met magneetkaartjes)
 9. 9 posters bij de werkvorm ‘Hoe oefen ik invloed uit’
 10. usb-stick met documenten, presentaties en filmpjes

Programma

Bijeenkomst 1: Introductie en algemene staatsinrichting

 • Kennismaking
 • Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is de plaats van de gemeente?
 • Verkiezingen
 • Politieke partijen
 • Hoe word je politiek actief?
 • Hoe stel je je kandidaat?

Bijeenkomst 2: De gemeente

 • Hoe werkt de gemeente?
 • De besluitvorming binnen de gemeente
 • Beïnvloeden van de besluitvorming

Bijeenkomst 3: De gemeenteraad

 • Taken en rollen van de gemeenteraad
 • De instrumenten van een raadslid
 • Basiskennis over gemeentefinanciën

Bijeenkomst 4: Debatteren

Bijeenkomst 5: Raadsvergadering bijwonen

Instructie

U kunt de (toekomstige) docenten die de cursus gaan geven laten trainen door een ProDemos-docent. Tijdens deze instructie krijgen de docenten inzicht in de verschillende onderdelen van de cursus, zodat zij slagvaardig en met zelfvertrouwen aan de slag kunnen.

Bestellen en kosten

-Cursuspakket Politiek Actief kost € 900,- (excl. btw).
-Cursuspakket Politiek Actief inclusief training kost € 1.200,- (excl. btw).
-Losse cursusmappen en certificaten kosten € 20,- (excl. btw).

Toolkit communicatie

Geeft u een cursus Politiek Actief in uw gemeente? Bekijk dan hier hoe u onze Toolkit communicatie kunt downloaden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar: politiekactief@prodemos.nl.