Huis voor democratie en rechtsstaat

Kindergemeenteraad

Voor kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool is er de Kindergemeenteraad, waarmee leerlingen van alle basisscholen uit de gemeente op een speelse en uitdagende manier kennis maken met de gemeente.

 • Duur
  6,5/9 uur incl. pauzes
 • Niveau
  Groep 7/8
 • Locatie
  Gemeentehuis

Nu Boeken

Neem bij interesse in dit programma contact op met Karel Ploeger.

Het project Kindergemeenteraad laat basisschoolleerlingen van groep 7 en/of 8 ervaren hoe beleid tot stand komt. De leerlingen gaan op de stoel van een gemeenteraadslid zitten en bedenken concrete plannen die in de gemeente uitgevoerd kunnen worden. Tijdens de afsluitende vergadering nemen de kinderen zelf een politiek besluit over de plannen.

Programma

De Kindergemeenteraad bestaat grofweg uit drie stappen:

Stap 1: Voorbereiding
Ter voorbereiding spelen de deelnemende scholen het spel Democracity in de raadzaal. Er is een lesbrief beschikbaar om vervolgens zelf per school een concreet uitvoerbaar plan te bedenken. Iedere school kiest een aantal kinderen die de school vertegenwoordigen bij de afsluitende Kindergemeenteraad op het gemeentehuis.

Stap 2: Fracties vormen, oefenen, gesprek met raadsleden
De afvaardiging van iedere school vormt een fractie, en iedere fractie krijgt een eigen ProDemos-begeleider. De kinderen bereiden zich op de vergadering voor door te praten met echte raadsleden en door te oefenen met het spreken door een microfoon en het presenteren van hun eigen plan.

Stap 3: Kinderraadsvergadering & stemming
Aan het einde van de dag vindt onder voorzitterschap van de burgemeester de Kindergemeenteraad plaats. De Kindergemeenteraad is een simulatie van een raadsvergadering waarin de fracties de plannen presenteren en met elkaar in debat gaan. Tijdens de vergadering maken de kinderen onderling en met meerderheid van stemmen uit, welk plan door de gemeente wordt uitgevoerd. Op de publieke tribune is iedereen welkom. Klasgenoten komen hun klasgenootjes aanmoedigen en ouders hun kinderen.

Bij deelname van 3 tot 7 scholen geldt een kort programma.
Bij 8 scholen of meer geldt een langer programma.

Voordelen voor de gemeente

Bij een Kindergemeenteraad kunnen alle basisscholen uit de gemeente deelnemen. Het is daarmee een bijzondere mogelijkheid om bijvoorbeeld alle 12-jarigen uit een gemeente in één keer te bereiken. Zo bereikt de gemeente op betrekkelijk eenvoudige wijze een hele generatie jonge burgers.

Met het organiseren van een Kindergemeenteraad levert de gemeente een belangrijke inspanning. Daar krijgt u ook iets voor terug:

 • U stimuleert inzicht en participatie van kinderen in het beleid en bestuur van uw gemeente.
 • U krijgt zicht op de wensen en de leefwereld van lokale kinderen.
 • U profileert uw gemeente bij lokale kinderen.
 • U verlaagt de drempel van het gemeentehuis voor de kinderen en hun achterban.
 • U ondersteunt het onderwijs bij het vervullen van de opdracht om actief burgerschap te bevorderen.

Info voor scholen

 • Het programma duurt 6,5 of 9 uur (13.00-19.30 uur, of 10.30-19.30 uur), afhankelijk van hoeveel klassen er meedoen.
 • Voorwaarde voor deelname is dat de klas ter voorbereiding deelneemt aan het spel Democracity.
 • De school regelt zelf het vervoer van de kinderen naar het gemeentehuis.
 • Bedenk en ontwikkel aan de hand van de lesbrief per school één plan.
 • Maak bij het ontwikkelen van het plan gebruik van de ondersteuning door de gemeente.
 • Voor de school is deelname aan de Kindergemeenteraad gratis.

Info voor gemeenten

Voor de organisatie van een Kindergemeenteraad rekent ProDemos een vergoeding van € 3.850 exclusief btw. Voor vaste klanten rekenen wij een vergoeding van € 3.500 exclusief btw. Via het btw-compensatiefonds kunnen gemeenten en provincies het btw-bedrag terugkrijgen. Voor een lang programma rekenen we € 350 meerkosten. Dat betekent voor een nieuwe klant € 4.200 en voor een vaste klant € 3.850.

Vereiste ondersteuning door de gemeente:

 • Zorg voor één aanspreekpunt voor ProDemos.
 • Stel voor de deelnemende scholen het voorbereidende spel Democracity beschikbaar.
 • Ondersteun de scholen bij de ontwikkeling van de plannen: wat kan wel en wat kan niet.
 • Nodig de raadsleden uit voor de ontmoeting met de kinderen en regel een voorzitter voor de afsluitende vergadering.
 • Stel de benodigde werkruimtes beschikbaar en zorg voor de catering.
 • Zorg voor uitvoering en bekostiging van het winnende project.

Ondersteuning door ProDemos:

 • ProDemos coördineert het project en begeleidt en faciliteert de voorbereiding van de dag met de gemeente en geeft een docenteninstructie aan de docenten.
 • ProDemos stelt materiaal beschikbaar t.b.v. de voorbereidende werkzaamheden van de gemeente.
 • Op de dag van uitvoering levert ProDemos een dagvoorzitter en begeleiders voor de afgevaardigde groepen van de scholen.
 • ProDemos biedt alle klassen gratis het spel Democracity in de raadzaal aan als inhoudelijke voorbereiding. Ieder kind heeft dan minimaal één keer de rol van raadslid vervuld.
 • ProDemos heeft een lesbrief waarmee de docent met de school een eigen plan kan ontwikkelen.
Kindergemeenteraad in Hoorn, 2015