Huis voor democratie en rechtsstaat

Gastles Kinderrechtswinkel

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel verzorgt bij u op school een gratis gastles voor leerlingen van groep 7 en 8. Er zijn twee gastlessen: één over Kinderrechten en één over de Kinderrechtbank.

De gastlessen zijn ontwikkeld door ProDemos in samenwerking met de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Den Haag. De gastdocenten zijn getraind door ProDemos.

 

 • Duur
  1 uur
 • Niveau
  Groep 7/8
 • Locatie
  Op school

Nu Boeken

Deze gastlessen zijn beschikbaar voor basisscholen in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Leiden, Nijmegen (Gelderland), Noord-Holland Noord, Utrecht en Zoetermeer.

Kies tussen deze twee onderwerpen:

Gastles Kinderrechten

Welke rechten en plichten hebben kinderen? Hoe veranderen deze als je ouder wordt? Wat betekenen deze rechten in de praktijk? In deze gastles gaan de kinderen in actieve werkvormen zoals werk aan de winkel, raad het recht en de leeftijdsladder aan de slag. De gastles wordt afgesloten met een quiz. Het doel is dat de kinderen zich op een interactieve manier bewust worden van hun rechten en waar zij naartoe kunnen als ze hier vragen over hebben. De gastles is een uitstekende invulling voor wereldoriëntatie en burgerschap.

Gastles Kinderrechtbank

Hoe werkt eerlijke rechtspraak? Hoe kom je als rechter tot een uitspraak? In deze gastles kruipen de leerlingen in de rol van rechter, officier van justitie of advocaat. De leerlingen krijgen een toga aan en spelen een strafrechtzaak na. Het doel is dat kinderen door beleving begrip krijgen van de werking van het (straf)recht in Nederland. De gastles is een uitstekende invulling voor wereldoriëntatie en burgerschap.

 • De gastles kan  worden aangevraagd door basisscholen uit de regio’s Amsterdam, Den Haag,  Leiden, Nijmegen (Gelderland), Utrecht en Zoetermeer. Dat gaat via het reserveringssysteem.
 • U voert zelf een dag en een tijdstip in.
 • Het streefaantal van de groep is 10-30 leerlingen.
 • De aanvraagtermijn is drie weken. Na de aanvraag wordt er binnen enkele werkdagen contact met u opgenomen.
 • De gastles duurt 60 minuten.