Huis voor democratie en rechtsstaat

Gastles Kamerdebat op school

In deze gastles leren de leerlingen/studenten hoe een Kamerdebat verloopt, welke rol opiniepeilingen kunnen spelen in de besluitvorming en dat ‘de wandelgangen’ net zo belangrijk kunnen zijn als het eigenlijke debat.

 • Duur
  90 minuten
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  Op school

Nu Boeken

De gastles start met een interactieve quiz over de Tweede Kamer en het maken van een wet. Daarna krijgen alle leerlingen een telefoonwaaier met daarop de rolomschrijving van hun partij. Op deze ‘telefoon’ kunnen de leerlingen daarnaast een Wikipediapagina, een nieuwsbericht, sms’jes en e-mails van hun achterban lezen over het onderwerp van het debat dat zij gaan voeren: ‘De alcoholleeftijd moet worden verhoogd naar 21 jaar.

Leerlingen ervaren tijdens dit rollenspel dat politieke partijen in de Tweede Kamer moeten samenwerken om tot een meerderheid te komen. Ze begrijpen na het spelen van het rollenspel dat Kamerleden met meerdere factoren rekening houden tijdens het wetgevingsproces. Zo kunnen belangen van de achterban, onderzoeksresultaten of emoties die in de samenleving spelen allemaal een rol spelen. Kortom, ze ervaren tijdens deze Kamerdebatsimulatie hoe het is om als Tweede Kamerlid democratische besluiten te nemen.

 • Minimaal 12 en maximaal 30 studenten per les.
 • Deze gastles is voor het mbo en tijdelijk (i.v.m. corona) ook voor het voortgezet onderwijs.
 • Voeg geen groepen van verschillende niveaus samen.
 • ProDemos verzorgt per dag op één school minimaal 2 en maximaal 5 lesuren.
 • Plan de lessen aansluitend, zodat voor de gastdocent zo min mogelijk (wacht)tijd verloren gaat.
 • De gastles kan na 9.00 uur beginnen, niet vroeger.
 • Zorg dat tijdens de gastles minimaal één begeleidende docent aanwezig is, die de leerlingen kent.
 • De gastlessen zijn gratis.

En verder:

 • De gastdocent neemt na de aanmelding contact met je op om de opzet en de organisatie van de gastles te bespreken.
 • De gastles wordt aangepast aan het niveau van de studenten.
 • Je kunt een gastles tot 21 dagen voor de geboekte datum kosteloos annuleren. Annuleer je een gastles binnen deze termijn van 21 dagen, dan worden de gemaakte kosten per gastles bij je in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €250,- per gastles.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met gastles@prodemos.nl.

Evaluatie

Heb je als docent een mbo-gastles bijgewoond? Dan stellen wij het zeer op prijs als je ons laat weten hoe de les is verlopen. Doorgaans wordt de link hiervoor daags na de les verstuurd aan de persoon die de gastles geboekt heeft.

Coronamelding

Geen fysieke activiteiten t/m 16 mei 2021, en tot de zomer definitief geen Haagse schoolprogramma's. Online programma's zijn wel mogelijk.
Bekijk het actuele aanbod