Huis voor democratie en rechtsstaat

Gastles Grondrechten

De Grondwet is het fundament van onze democratische rechtsstaat. Welke grondrechten en vrijheden staan er in de Grondwet? En in hoeverre staan de grondrechten en vrijheden op dit moment onder druk?

 • Duur
  45 - 60 minuten
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  Online, Op school

Reserveer deze gastles

Je studenten/leerlingen leren in deze gastles wat grondrechten zijn, waarom ze belangrijk zijn, hoe ze geborgd worden en hoe ze onder druk kunnen komen staan. Door het gebruik van polls en het maken van een woordenwolk betrekken we de deelnemers op een interactieve manier bij de les.

Aan bod komen de volgende onderdelen:

 • Wat is een grondrecht?
 • Welke rechten en plichten staan er in de Grondwet?
 • Coronamaatregelen en de Grondwet: welke van onze grondrechten en vrijheden worden op dit moment beperkt? Is dat erg?

Praktische informatie

Reserveren

 • Aantal deelnemers: minimaal 10 en maximaal 32.
 • Aan deze gastles zijn geen kosten verbonden.
 • Let op: Leerlingen hebben een smartphone of tablet nodig om deel te nemen aan de online variant van deze gastles.
 • We vragen je om geen klassen van verschillende niveaus samen te voegen.

Voorafgaand aan het programma

 • Onze begeleiders vinden het fijn om voorafgaand aan het programma even per mail contact met de docent op te nemen over het niveau van de groep, eventueel voorwerk dat al is verricht en de ervaring van de klas met videobellen.

Teams

Voor de online versie van deze gastles werken we met het videobelplatform Teams.

Graag zien wij de leerlingen en hun begeleider(s) stipt op de starttijd in beeld verschijnen in onze virtuele vergaderzaal. Je ontvangt binnenkort een link naar de Teams-meeting van de gastdocent/begeleider.

Je kunt altijd en vanaf elk apparaat deelnemen aan een Teams-vergadering, ongeacht of je al dan niet een Teams-account hebt. De studenten kunnen de link gewoon op hun laptop openen. Er is geen programma nodig dat gedownload moet worden. Er hoeft geen gebruikersnaam en/of wachtwoord te worden ingevoerd. De browsers Microsoft Edge en Chrome werken het beste voor Teams. In de browser van Firefox en Safari werkt Teams wel, maar met een beperkte functionaliteit.

De uitvoering

 • We vragen aan leerlingen en docenten om geen opnames te maken van het programma. Ook vragen we leerlingen en docenten om niet zomaar een screenshot of foto te maken van de aanwezigen. Dit kan eventueel nadat eerst toestemming is gevraagd. Op deze manier kunnen leerlingen die niet op de foto willen hun camera uitzetten.
 • Het is natuurlijk het fijnst als leerlingen hun camera aan hebben staan, dit stellen we echter niet verplicht.
 • Het is niet de bedoeling dat leerlingen gebruikmaken van de optie ‘scherm delen’ in Jitsi. Wanneer een leerling dit ongevraagd doet, wordt deze direct door één van onze begeleiders uit het programma/de les verwijderd.
 • Tijdens de gastles grondrechten gebruiken we Mentimeter. Hiervoor is het handig als de leerlingen hun telefoon bij de hand hebben.