Huis voor democratie en rechtsstaat

Gastles Grondrechten

De Grondwet is het fundament van onze democratische rechtsstaat. Welke grondrechten en vrijheden staan er in de Grondwet? En in hoeverre staan de grondrechten en vrijheden op dit moment onder druk?

 

 

 • Duur
  45 - 60 minuten
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  Online, Op school

Nu Boeken

Uw studenten/leerlingen leren in deze gastles wat grondrechten zijn, waarom ze belangrijk zijn, hoe ze geborgd worden en hoe ze onder druk kunnen komen staan. Door het gebruik van polls en het maken van een woordenwolk betrekken we de deelnemers op een interactieve manier bij de les.

Aan bod komen de volgende onderdelen:

 • Wat is een grondrecht?
 • Welke rechten en plichten staan er in de Grondwet?
 • Coronamaatregelen en de Grondwet: welke van onze grondrechten en vrijheden worden op dit moment beperkt? Is dat erg?

Praktische informatie

Reserveren

 • Aantal deelnemers: minimaal 10 en maximaal 32.
 • Aan deze gastles zijn geen kosten verbonden.
 • Aanvragen van een gastles kan tot een week voor de uitvoeringsdatum.
 • Let op: Leerlingen hebben een smartphone of tablet nodig om deel te nemen aan deze gastles.

Voorafgaand aan het programma

 • Annuleren kan tot zeven dagen voor de uitvoering. Bij te laat annuleren zijn daar geen kosten aan verbonden, maar kan de onderwijsinstelling zich niet meer inschrijven voor onze digitale programma’s.
 • Onze begeleiders vinden het fijn om voorafgaand aan het programma even per mail contact met de docent op te nemen over het niveau van de groep, eventueel voorwerk dat al is verricht en de ervaring van de klas met videobellen.

Jitsi

Voor de online versie van deze gastles werken we met het videobelplatform Jitsi. Lees hier meer over deze keuze.
Jitsi werkt het best in de volgende browsers:

 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Chromium

Browsers die de WebRTC videostandaard niet ondersteunen zijn niet geschikt voor Jitsi. Denk aan Safari, Edge en Internet Explorer. Mochten leerlingen geen gebruik kunnen maken van een geschikte browser, dan kunnen ze de Jitsi-app installeren op hun telefoon of Ipad.

Hier vind je het privacystatement voor onze Jitsi.

De uitvoering

 • We vragen aan leerlingen en docenten om geen opnames te maken van het programma. Ook vragen we leerlingen en docenten om niet zomaar een screenshot of foto te maken van de aanwezigen. Dit kan eventueel nadat eerst toestemming is gevraagd. Op deze manier kunnen leerlingen die niet op de foto willen hun camera uitzetten.
 • Het is natuurlijk het fijnst als leerlingen hun camera aan hebben staan, dit stellen we echter niet verplicht.
 • Het is niet de bedoeling dat leerlingen gebruikmaken van de optie ‘scherm delen’ in Jitsi. Wanneer een leerling dit ongevraagd doet, wordt deze direct door één van onze begeleiders uit het programma/de les verwijderd.
 • Tijdens de gastles grondrechten gebruiken we Mentimeter. Hiervoor is het handig als de leerlingen hun telefoon bij de hand hebben.