Huis voor democratie en rechtsstaat

Overtuig de schoolleiding!

Je wil graag met je klas(sen) naar Politiek Den Haag, maar misschien moet je eerst nog de schoolleiding overtuigen? Wij geven je graag drie tips!

  • De programma’s van Politiek Den Haag voor Scholen sluiten naadloos aan op het curriculum van maatschappijleer, – kunde en het burgerschapsonderwijs en de kerndoelen in het leergebied Mens en Maatschappij van het VSO. Sommige programma’s zijn specifiek ontworpen voor een leerlijn. In de algemene programma’s worden variabele werkvormen ingezet afhankelijk van het lesniveau.
  • Uit de enquêtes gehouden onder leerlingen geeft 90 procent van de leerlingen aan de dag als leuk of zelfs heel leuk te hebben ervaren. Daarnaast geeft 94 % aan de dag (heel) leerzaam te hebben gevonden.
  • Onder docenten scoort het programma bij ProDemos gemiddeld een 8,9. Zij vinden het vooral heel fijn dat leerlingen tijdens deze dag echt de politiek beleven.
  • De programma’s zijn gratis en de reiskosten worden vanaf schooljaar 2019-2020 (gedeeltelijk) vergoed.