Huis voor democratie en rechtsstaat

Vacature: adjunct-directeur

ProDemos zoekt een adjunct-directeur met hart voor democratie en rechtsstaat voor een voornamelijk intern en operationeel gerichte portefeuille. We zoeken iemand die op mensgerichte wijze leiding kan geven aan een dynamische groep teamhoofden, ruime ervaring heeft in organisatieontwikkeling, actief kan bijdragen aan interne cultuurveranderingen, beschikt over een hoog niveau van organisatiesensitiviteit en een open, vriendelijke en nieuwsgierige houding en communicatiestijl heeft.

De organisatie

ProDemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. Wij leggen uit wat de spelregels zijn van democratie en rechtsstaat en wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.

Dat doen we bijvoorbeeld met:

 • Educatieve programma’s en rondleidingen in politiek Den Haag, over het Binnenhof en door Eerste Kamer, Tweede Kamer en Ridderzaal
 • Gastlessen op scholen, gemeentehuizen, provinciehuizen en rechtbanken door heel Nederland
 • Lesmateriaal
 • Debatten en collegereeksen
 • Cursussen
 • Digitale tools zoals de StemWijzer en Young Voice, de stemhulp voor jongeren

Democratie en rechtsstaat moeten voor iedereen toegankelijk zijn. ProDemos maakt met haar programma’s deze onderwerpen begrijpelijk voor zoveel mogelijk verschillende mensen, waarbij interactiviteit, gelijkwaardigheid en onpartijdigheid de uitgangspunten zijn.

Een groot deel van de inkomsten van ProDemos bestaat uit subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daarnaast ontvangt ProDemos voor afzonderlijke projecten subsidie van derden. Eigen inkomsten verwerven ze door diensten aan te bieden aan gemeenten, provincies en andere opdrachtgevers. ProDemos is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In 2020 bedroeg de begroting ruim 11 miljoen euro.

Met de activiteiten bereikten ze in 2019 ruim 260.000 mensen (directe contacten). Bijna 110.000 hiervan waren scholieren die een educatief programma volgden in Den Haag. Daarnaast bereikten ze, in samenwerking met derden, indirect en online meer dan 10 miljoen mensen, onder andere met de StemWijzer.

ProDemos had op 31 december 2019 226 medewerkers in dienst, waarvan 88 met een urencontract (in totaal 64,9 fte) en daarnaast 138 oproepkrachten. Het relatief grote aantal oproepkrachten wordt ingezet om vooral de educatieve programma’s in Den Haag en op locatie te begeleiden. De begeleiders op locatie zijn voor ProDemos in het hele land actief, vaak voor een beperkt aantal uren per maand.

Meer informatie: www.ProDemos.nl.

Komende periode

ProDemos staat op een cruciaal punt in haar ontwikkeling. De stichting ontstond in 2011 vanuit verschillende organisaties rondom burgerschapseducatie en voorlichting over democratie en rechtsstaat. De organisatie heeft sindsdien een grote groei doorgemaakt. ProDemos heeft haar naam gevestigd als dé organisatie voor educatieve programma’s over democratie en rechtsstaat.

De organisatie is gevraagd invulling te geven aan de ambitie van het kabinet om alle scholieren een bezoek te laten brengen aan het parlement. Dit betekent dat er een grote groeiopgave ligt, waarbij de aanstaande langjarige renovatie van het Binnenhof een uitdaging met zich meebrengt. Aangezien het parlement gedurende langere tijd elders gehuisvest zal zijn, is groei in bereik (deels) voorzien door programma’s op scholen en in gemeente- en provinciehuizen. Ook zal als groeiende organisatie in de komende periode gewerkt worden aan verdere professionalisering van bedrijfsvoering.

De functie

De directie van ProDemos wordt gevormd door een algemeen directeur en een adjunct-directeur. De adjunct-directeur heeft als portefeuille Bedrijfsvoering en Publiek en heeft een overwegend interne en operationele oriëntatie. De adjunct-directeur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de educatieve programma’s van ProDemos, in Den Haag en op locatie: o.a. in gemeentehuizen, provinciehuizen, op rechtbanken en op scholen.

Verder is de adjunct-directeur verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige kant van de organisatie: financiën, ICT, huisvesting en facilitaire dienst. De adjunct-directeur stuurt de vijf teamhoofden van de afdeling Publiek aan, evenals de teamhoofden Financiën, ICT en Facilitaire Dienst. De directie wordt ondersteund door een directiesecretaris en een beleidsmedewerker.

In de samenstelling van de directie zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan complementariteit, zowel op expertise als persoonlijkheid. Daarnaast is er aandacht voor diversiteit. ProDemos hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Divers samengestelde teams presteren beter, maken het werk leuker en helpen de missie beter uit te voeren.

Taakvelden adjunct-directeur

 • op een mensgerichte wijze leiding geven aan een dynamische groep teamhoofden;
 • regisseren en adviseren over strategische processen en vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering en organisatie;
 • verbinding leggen tussen de directeur en vooral de uitvoerende kant van de organisatie;
 • initiëren, sturen en bewaken van de (door)ontwikkeling en innovatie van de gehele organisatie;
 • vorm geven aan de planning-en-controlcyclus van de organisatie en deze aansturen;
 • bewaken en bevorderen van de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van bedrijfsprocessen;
 • gevraagd en ongevraagd advies geven aan de algemeen directeur;
 • voortrekker zijn van een doorontwikkeling van de projecten én de interne cultuur van ProDemos;
 • contacten onderhouden met een relevant netwerk van organisaties en personen die aansluiten bij de missie en toekomst van ProDemos.

Kennis en ervaring

ProDemos zoekt iemand met:

 • ervaring van organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering;
 • kennis van ontwikkelingen en trends binnen brede bedrijfsvoering en de kunde om deze te vertalen naar de context waarbinnen ProDemos opereert;
 • minimaal 8 jaar ervaring in het mensgericht leidinggeven aan teams;
 • ervaring en affiniteit met het vormgeven van en actief bijdragen aan interne cultuurveranderingen;
 • een hoog niveau van organisatiesensitiviteit;
 • educatieve kennis en/of vaardigheden kan een pré zijn;
 • universitair werk- en denkniveau;
 • een open en nieuwsgierige houding en communicatiestijl;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Belangrijke competenties zijn:

 • Beheersing operaties (plannen, organiseren, accuratesse, voortgangscontrole)
 • Omgevingsbewustzijn
 • Groepsgericht leiderschap
 • Coachen
 • Motiveren
 • Overtuigingskracht
 • Delegeren
 • Groepsgericht aansturen
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Netwerkvaardigheid

Bij gelijke geschiktheid geeft ProDemos de voorkeur aan een kandidaat die iets toevoegt dat momenteel ontbreekt, bijvoorbeeld op het gebied van gender, etniciteit, culturele achtergrond of een andere levenservaring.

Arbeidsvoorwaarden

ProDemos biedt een interessante en afwisselende werkomgeving (standplaats Den Haag). Een dienstverband van 36 uur per week met een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op verlenging.

Salaris volgens CAO Sociaal Werk, schaal 14 (minimaal € 4.197,–, maximaal € 6.957,– per maand op basis van een volledig dienstverband van 36 uur)

Een individueel keuzebudget (in salaris of vakantie-uren) van circa 19% van het jaarsalaris.

Meer informatie

Solliciteren kan via de website van PublicSpirit.

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant.

Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Karin Mulder, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 9294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Procedure:

Sluitingsdatum: woensdag 10 februari
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: tot en met dinsdag 23 februari
Bespreken shortlist: eind week 8 (zonder kandidaten)
Selectieronde 1: week 9
Selectieronde 2: week 10
Arbeidsvoorwaardengesprek: datum volgt
Benoeming: z.s.m.